Standplaatsvergunning

Wilt u vanaf een openbare en in de openlucht gelegen plaats goederen verkopen of diensten aanbieden? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig. Deze kunt u aanvragen via evenementen@smallingerland.nl.

Kosten

De kosten in 2021 zijn voor:
•    het innemen van een standplaats voor één dag: € 26,00
•    het innemen van een standplaats voor ten hoogste een maand: € 64,00
•    het innemen van een standplaats voor langer dan vier maanden tot één jaar: € 144,00

Weekmarkt

In Drachten is op donderdag en zaterdag een weekmarkt. Wilt u informatie over de mogelijkheden voor een standplaats op de weekmarkt? Neem dan contact op met Stichting Marktbeheer.

Situatietekening

Lever bij uw aanvraag ook een situatietekening met afmetingen van de standplaats in.

Wat moet u weten?

•    U moet uw aanvraag ten minste acht weken voor het innemen van de standplaats indienen
•    Het innemen van een standplaats mag niet in strijd zijn met het bestemmingsplan. Dit kunt u zelf controleren via Planviewer
•    Bij het innemen van de standplaats moet worden voldaan aan de voorschriften die in het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (Bgbop) staan vermeld
•    Gaat de aanvraag over particulier terrein? Dan ontvangen wij bij uw aanvraag graag een schriftelijke ondertekende verklaring van de grondeigenaar. Hieruit moet blijken dat de grondeigenaar geen bezwaar heeft tegen het innemen van de standplaats
•    Verkoopt u etenswaren of drinken? Dan moet u voldoen aan de eisen van de Voedsel en Warenautoriteit