Coronaplan evenementenvergunning

Tijdens Corona moet u bij een evenementenvergunningaanvraag ook een Coronaplan aanleveren. Onderstaand is een handreiking met punten die benoemd moeten worden

Inrichting terrein

 • Maak een plattegrond van het terrein met inachtneming van de 1,5 meter afstand;

 • Geef duidelijk aan waar de ingang/ uitgang is;

 • Geef de looproute aan, stel zo nodig éénrichtingverkeer in (ook backstage).

 • Bereken de netto oppervlakte (zonder bouwsels, sanitair, bar etc.) van het terrein.

 • Bereken het aantal bezoeker dat u op het terrein kwijt kunt (Stilstaande crowd: bezettingsgraad per persoon: 3,6 m2 (27 personen op 100 m2) Bewegend crowd bezettingsgraad per persoon: 4,7 m2

 • Zorg voor voldoende ruimte op plaatsen waar bezoekers iets kopen, ook voor de wachtrij.

Tips

 • Waar komen de bezoekers binnen en vertrekken ze? Zijn er andere routes mogelijk die je anders niet gebruikt?

 • Welke verkeersbewegingen verwacht je binnen en buiten?

 • Waar verwacht je de drukke knelpunten? En wat zijn andere alternatieven?

 • Hoe ga je om met mensen met een visuele, lichamelijke of verstandelijke beperking? Hou ook rekening met deze groep.

 • Zorg er voor dat de hulpdiensten altijd toegang en de ruimte hebben. Hou daarbij rekening met de calamiteitenroute

 • Sluit gedeeltes af waar bezoekers niet mogen komen

 • Zorg er voor dat de nooduitgang altijd bereikbaar is

 • Omroepen (je kunt de bezoekers op de maatregelen attenderen)

 • Toezicht (zorg voor toezicht en attendeer mensen op de 1,5 meter afstand)

Op- en afbouw

 • Maak duidelijke afspraken met leveranciers wie wanneer aanwezig is, om het aantal medewerkers zo beperkt mogelijk te houden. Beschrijf dit met een tijdslijntje.

Entree

 • Welke voorzieningen zijn er voor de bezoekers (bijv. handgel).

 • Als triage nodig is, beschrijf hoe u dit uitvoert. Hoeveel personen wilt u toelaten tot het evenement? Per persoon is minimaal 2 m² nodig om op 1,5 meter te kunnen blijven maar er is meer ruimte nodig voor bewegingen.

 • Hoe voorkomt u dat er niet te veel personen op het terrein zijn?

 • Is online reservering mogelijk of noodzakelijk?

 • Is het mogelijk om met tijdvakken te werken?

 • Is er een toegangsprijs: is pinnen of contactloos betalen mogelijk?

Tips:

 • Hoe ziet de entree er uit? Is het mogelijk om elkaar op 1,5 meter te passeren? Waar kun je in voorzien?

 • Toezicht bij entree (checkt of men zich aan de regels houdt/rij afsluiten als het te druk wordt)

 • Aantal mensen tellen

 • Schoonmaakploeg inzetten

 • Huisregels ophangen: wat zijn de verwachtingen vanuit de organisator en wat wordt er vanuit de bezoeker verwacht?

 • Zorg er voor dat er regelmatig schoongemaakt wordt.

Informatie bezoekers

 • Beschrijf hoe u bezoekers informeert over de corona richtlijnen (flyers, banners, borden op duidelijk zichtbare plaatsen).


Uitgifte horeca

 • Beschrijf hoe het barpersoneel voldoende is beschermd (plexiglas, doorschijnend zeil).

 • Beschrijf hoe de hygiëne maatregelen zijn geregeld (handschoenen, mondkapjes).

 • Beschrijf hoe de betaling voor consumpties is geregeld (bijv. éénmalige consumptiebonnen).

 • Werk met disposables in plaats van met herbruikbare glazen.

 • Tip voor meer dan 250 bezoekers: zorg voor online inschrijving, zo weet u exact hoeveel mensen er op uw evenement komen

Sanitaire voorzieningen

 • Beschrijf de looproute naar de toiletten.

 • Zijn de toiletten en de handenwasgelegenheden op voldoende afstand van elkaar.

 • Beschrijf hoe/ hoe vaak de toiletten worden gereinigd.

 • Zorg voor voldoende ruimte voor de wachtenden.

 

Contactpersoon en toezicht

 • Wijs 1 persoon aan die namens de organisatie verantwoordelijk is voor de uitvoer van de coronamaatregelen. Dit is ook het aanspreekpunt voor de hulpdiensten en toezichthouders.

 • Maak een telefoonlijst met de namen en nummers van de verantwoordelijke personen voor de diverse disciplines in de organisatie (entree, catering, backstage etc.)

 • Zorg voor voldoende beveiligers en/of eigen toezichthouders of Corona-stewards.

 

Ontruiming

 • Beschrijf wanneer u overgaat tot ontruiming, wie de verantwoordelijke persoon is en hoe de ontruiming wordt uitgevoerd.

 • Calamiteiten: vluchten gaat 1,5 meter te boven


Informeren

 • Zorg dat iedereen op de hoogte is. Bespreek uw coronaplan met alle vrijwilligers, medewerkers van de catering, standhouders en andere personen die op het terrein aanwezig zijn.

Tips

 • Zorg voor een duidelijke briefing aan medewerkers

 • Hang de voorschriften op

 • Geef online ook de voorschriften aan en welke faciliteiten er wel/niet zijn