Drank- en horecavergunning commerciële bedrijven

Wilt u alcoholhoudende drank verkopen? Dan heeft u een exploitatievergunning en een drank- en horecavergunning nodig. De gemeente toetst uw aanvraag op de Drank- en Horecawet, de Drank- en Horecaverordening Smallingerland, de Wet Bibob en het bestemmingsplan. Er worden eisen gesteld aan u, uw personeel en de inrichting waarvoor u de vergunning aanvraagt.

Wilt u een vergunning aanvragen? Bel de gemeente en maak een afspraak: 0512 581234.

Heeft u al een vergunning? Dan kunt u leidinggevenden toevoegen of verwijderen.

Kosten

 • Drank- en horecavergunning voor commerciële horeca: € 84,10
 • Exploitatievergunning: € 109,50

Dit moet u weten

 • Aan slijterijen zijn specifieke eisen aan verbonden.
 • Heeft u al een drank- en horecavergunning en verandert er iets bij uw leidinggevenden? Dan kunt u leidinggevenden toevoegen of wijzigen.

Voorwaarden

 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • Alle leidinggevenden zijn 21 jaar of ouder
 • Alle leidinggevenden zijn de afgelopen 5 jaar niet veroordeeld voor een strafbaar feit
 • Alle leidinggevenden staan niet onder curatele en zijn ook niet uit het ouderlijk gezag of de voogdij ontzet
 • Alle leidinggevenden voldoen aan zedelijkheidseisen en staan ingeschreven in het Register Sociale Hygiëne.

Wat zijn de voorwaarden aan de inrichting?

 • De inrichting voldoet aan de eisen als genoemd in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet
 • Er moet één ruimte een oppervlakte hebben van minimaal 35 m2
 • De hoogte van alle ruimtes moet van de vloer af gemeten minimaal 2.40 meter zijn
 • Alle ruimtes hebben een goed werkende mechanische ventilatie rechtstreeks in verbinding met de buitenlucht. De luchtverversingscapaciteit moet 0,0038 m3/s per m2 vloeroppervlakte zijn.
 • Er moet elektriciteit, drinkwater en telefoon aanwezig zijn
 • Er zijn 2 volledig van elkaar gescheiden en afsluitbare toiletgelegenheden
 • De mogelijkheid handen te wassen met stromend water.
 • De toiletpotten en urinoirs moeten zijn voorzien van een waterspoeling.
 • De toiletruimten mogen niet rechtstreeks vanuit een inrichting toegankelijk zijn.