Collectevergunning

Wilt u voor een goed doel geld inzamelen? Dan heeft u een collectevergunning nodig. Deze kunt u aanvragen via gemeente@smallingerland.nl

Kosten

De kosten van een collectevergunning hangen af van de geldigheidsduur:
•    Een collectevergunning voor één dag: € 14,20
•    Een collectevergunning voor ten hoogste een maand: € 36,00
•    Een collectevergunning voor langer dan vier maanden tot één jaar: € 146

Ten minste acht weken van te voren aanvragen

U moet uw aanvraag ten minste acht weken voordat u wilt collecteren indienen. U dient ook een collectevergunning aan te vragen als u als vereniging of stichting collecteert voor een liefdadigheids-, ideëel doel of voor het plaatselijk belang.

CBF

Door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is een landelijk collecterooster opgesteld. De genoemde organisaties hebben allemaal een doorlopende vergunning. Meer informatie vindt u bij het CBF. Daarnaast zijn er 'vrije' periodes in het collecterooster. Voor een vrije periode kunnen andere organisaties een collectevergunning aanvragen.