Collectevergunning

Wilt u voor een goed doel geld inzamelen? Dan heeft u een collectevergunning nodig. Deze kunt u aanvragen via evenementen@smallingerland.nl.

Kosten

De kosten in 2021 zijn voor:
•    een collectevergunning voor één dag: € 13,00;
•    een collectevergunning voor ten hoogste een maand: € 33,00;
•    een collectevergunning voor langer dan vier maanden tot één jaar: € 134,00.

Wat moet u weten?

•    U moet uw aanvraag ten minste acht weken voordat u wilt collecteren indienen. 
•    Door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is een landelijk collecterooster opgesteld. De genoemde organisaties hebben allemaal een doorlopende vergunning. Meer informatie vindt u bij het CBF.
•    Daarnaast zijn er 'vrije' periodes in het collecterooster. Voor een vrije periode kunnen andere organisaties een collectevergunning aanvragen.
•    U dient ook een collectevergunning aan te vragen als u als vereniging of stichting collecteert voor een liefdadigheids-, ideëel doel of voor het plaatselijk belang.