Vergunning boom kappen

Wilt u een boom kappen? Soms heeft u daar een vergunning voor nodig. Is de omtrek van de boom meer dan 63 centimeter op 1,3 meter hoogte? Vraag dan een omgevingsvergunning aan, ook als de boom op uw eigen grond staat. 

Omgevingsloket

Kosten

€ 69,-

Eigenaar

Alleen de eigenaar van een boom kan een vergunning aanvragen (of een machtiging afgeven).

Wanneer niet kappen

Kap geen boom waarin vogels broeden. Kap geen boom als uw grond deel is van een natuurgebied.

Binnen 8 weken

De gemeente verwerkt uw aanvraag binnen 8 weken. Wacht daarna in ieder geval nog 6 weken met kappen. Er kan namelijk nog bezwaar ingediend worden tegen uw vergunning.