Bingo melden

Wilt u een bingo organiseren waarmee ook prijzen gewonnen kunnen worden? Dan dient u dit te melden via evenementen@smallingerland.nl.

Kosten

Er zitten geen kosten verbonden aan de aanvraag. 

14 dagen van te worden melden

Meldt de bingo minstens veertien dagen van te voren. De gemeente kan de bingo verbieden en/of eisen stellen. 

Vereniging of stichting

Om een een bingo aan te vragen moet het worden georganiseerd door een Nederlandse vereniging of stichting zijn die minstens 3 jaar bestaat. De organisatie moet volgens haar statuten een duidelijk omschreven doel hebben (dat doel mag niet zijn het organiseren van kansspelen).

Kopie van de statuten

U moet een kopie van de statuten van uw vereniging bij uw melding voegen.

Goed doel

De bingo moet worden georganiseerd voor een van tevoren bekendgemaakt goed doel. 

Prijzen

De prijzen en premies in geld of goederen die kunnen worden gewonnen, mogen niet hoger zijn dan € 400,00 per serie (of set). In totaal mag de waarde van de te winnen prijzen of premies niet meer bedragen dan € 1.550,00 per bijeenkomst.