Bingo melden

Scroll naar

Wilt u een bingo organiseren waarmee ook prijzen gewonnen kunnen worden? Dan dient u dit te melden via evenementen@smallingerland.nl

•    U meldt de bingo minstens veertien dagen van te voren. 
•    De gemeente kan de bingo verbieden en/of eisen stellen. 
•    De organisatie moet een Nederlandse vereniging of stichting zijn die minstens 3 jaar bestaat. 
•    De organisatie moet volgens haar statuten een duidelijk omschreven doel hebben (dat doel mag niet zijn het organiseren van kansspelen).
•    U dient een kopie van de statuten van uw vereniging bij uw melding te voegen. 
•    De bingo moet worden georganiseerd voor een van tevoren bekendgemaakt goed doel. 
•    De prijzen en premies in geld of goederen die kunnen worden gewonnen, mogen niet hoger zijn dan € 400,00 per serie (of set). In totaal mag de waarde van de te winnen prijzen of premies niet meer bedragen dan € 1.550,00 per bijeenkomst. 

Kosten

•    Geen kosten.