Bibob

In gemeente Smallingerland vinden we veilig wonen en ondernemen belangrijk. Daarom hebben we een aantal regels opgesteld die moeten voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van onze diensten, zoals een vergunningaanvraag. Deze regels staan in de Wet Bibob: Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

Vergunningen en andere activiteiten

Om te voorkomen dat bepaalde vergunningen, subsidies, vastgoedtransacties of overheidsopdrachten worden misbruikt voor criminele activiteiten, is de Wet Bibob ingevoerd. In gemeente Smallingerland voeren we bij verschillende vergunningen en verschillende andere activiteiten een Bibob-toets uit. 

Bibob-toets

Bij een Bibob-toets doen wij als gemeente onderzoek naar u als persoon of als ondernemer. Als wij zo'n onderzoek doen, laten we dat altijd aan u weten. De uitkomsten van dit onderzoek zijn vertrouwelijk. Zowel de gemeente als u hebben geheimhouding over de uitkomsten en mogen hierover niets naar buiten brengen.

Beschermen

Als gemeente willen we voorkomen dat we ongewild en onbewust criminele activiteiten mogelijk maken. Met de regels in de Wet Bibob beschermen we u als inwoner of de concurrentiepositie van u, als betrouwbare ondernemer.

Bibob in beeld

Bij deze vergunningen of activiteiten wordt een Bibob-toets uitgevoerd:

 
  Vergunning Branche
omgevingsvergunning milieu Omgevingsvergunning milieu
 • afvalbranche
 • vuurwerkbranche
omgevingsvergunning bouw Omgevingsvergunning bouw
 • drugsbranche
 • horecabranche
 • kamerverhuurbranche
 • zonneparken
 • zorginstellingen
 • woonwagenterrein
 • vliegveld Drachten
 • kansspelbranche
 • prostitutiebranche
alcoholvergunning Alcoholvergunning  
exploitatievergunning Exploitatievergunning
 • horeca
 • coffeeshops
 • speelautomatenhallen
 • seksinrichtingen/escortbedrijven
 • smartshops, headshops, growshops
 • belwinkels
 • nachtwinkels
evenementenvergunningen Evenementenvergunning
 • vechtsportgala's
 • vliegveld Drachten

Bij deze activiteit doen we soms een Bibob-toets, maar dat gebeurt niet altijd:

  Activiteit
vastgoed en subsidies
 • vastgoedtransacties
 • subsidies
 • overheidsopdrachten

Icoontjes gemaakt door Freepik (Flaticon) en gemeente Almelo.

Meer informatie

Meer informatie over de Wet Bibob staat op de website van Justis.