Meedenken, meepraten of meedoen: participatie binnen de Omgevingswet

Participatie is belangrijk binnen de nieuwe Omgevingswet. Dit kan ook interessant voor u zijn.

De Omgevingswet stimuleert dat u actiever en eerder wordt gevraagd om mee te denken over nieuwe plannen in uw buurt en gemeente. Dat heet participatie. Op welke manier dat gebeurt, kan verschillen. Of misschien benadert uzelf uw omgeving met een eigen initiatief. De initiatiefnemer van een (bouw-) plan is verantwoordelijk voor het betrekken van buren en andere belanghebbenden. 

Hoe organiseert de gemeente Smallingerland participatie bij haar eigen plannen? Dat kan bijvoorbeeld een visie zijn over wonen, groen of spelen in de openbare ruimte. Maar ook een project starten of het maken van beleid. Bij plannen van de gemeente moet het iedereen duidelijk zijn óf en wanneer, waarover en hoe mensen kunnen meedenken, meepraten of meedoen bij het uitwerken van deze plannen.  

Participatiebeleid 

De gemeente heeft de regels voor participatie opgeschreven in het participatiebeleid. Het beleid biedt regels en hulp om mensen te informeren én participatie te stimuleren. In dit beleid staat hoe Smallingerland haar participatie voor initiatieven, (beleids-) plannen en projecten in de fysieke leefomgeving wil en binnen de Omgevingswet moet invullen. Lees verder over het participatiebeleid van de gemeente

Participatie bij uw initiatief

Iemand met een plan of een idee (initiatiefnemer) wordt aangemoedigd om aan participatie te doen, maar is dat niet verplicht. De gemeenteraad stelt dat participatie wél verplicht is bij omgevingsplanactiviteiten, die buiten de vastgestelde bestemmingen vallen, op een paar eenvoudige uitzonderingen na.

Hoe organiseert u een goede participatie bij uw plan? 

Grote en ingewikkelde plannen vragen een grote betrokkenheid van mensen die hier belang bij hebben. Bij kleine plannen is dat minder intensief. Onze handreiking kan u helpen om te bedenken welke en hoe u mensen kunt betrekken. 

Video

Bekijk ook de animatie over participatie binnen de Omgevingswet.