Inloopbijeenkomst over definitieve inrichting Raadhuisplein

Hoe maken we van het Raadhuisplein de huiskamer van Drachten? Waar moet de nieuwe inrichting van het Raadhuisplein allemaal aan voldoen? Hierover werden bezoekers geïnformeerd tijdens een inloopbijeenkomst in het Kr88lab.

Inloopbijeenkomst Raadhuisplein maart 2024Er waren ongeveer 30 bezoekers. Ze hadden vragen over onder andere parkeren, de tijdelijke invulling en de vervolgstappen tot aan de nieuwe inrichting. 

Programma van Eisen

De afgelopen periode zijn over de nieuwe inrichting van het Raadhuisplein vele ideeën opgehaald bij bewoners, ondernemers en andere betrokkenen. Ook hebben we eisen en wensen verzameld over bijvoorbeeld verkeer op het plein en onderzoek gedaan naar de draagkracht van de parkeergarage. Alle informatie hebben we nu samengebracht in een document dat we het ‘Programma van Eisen’ (PvE) noemen. De conceptversie van het PvE hebben we toegelicht tijdens de inloopbijeenkomst. 

Vervolg

Het PvE wordt nu verder afgerond en daarmee sluiten we de ‘inspiratiefase’ af. We vragen nu het college van B&W en de gemeenteraad een besluit te nemen over het PvE. Als de gemeenteraad het PvE heeft vastgesteld, gaat een ontwerpbureau aan de slag met het ontwerp van het Raadhuisplein. Daarbij is het PvE het uitgangspunt. In deze fase mogen inwoners, ondernemers en andere betrokkenen weer meedenken. 

Meer informatie vindt u in de samenvatting van Concept Programma van Eisen op de pagina Herinrichting Raadhuisplein

Opendrachten_Inloop