Gemeente koopt panden voor ontwikkeling woningen

Aan de Zuidkade/De Singel in Drachten wil gemeente Smallingerland woningen bouwen. Het gaat hierbij om ongeveer 80 betaalbare appartementen voor koop en sociale huur. Om dit te kunnen realiseren heeft de gemeente overeenstemming bereikt voor de aankoop van Zuidkade  63-70. Hier is onder andere Champino gevestigd. Na overdracht van de panden is de gemeente eigenaar. De huidige eigenaren kunnen nog tot uiterlijk zomer 2026 gebruik maken van de panden zoals ze dat nu doen. 

In gesprek met omwonenden

In samenwerking met WoonFriesland, die een projectontwikkelaar bij de planontwikkeling gaat betrekken, wordt inmiddels gewerkt aan de ontwikkeling voor het plangebied. De aankoop van de Zuidkade 63, 65 en 70 betekent daarmee ook een belangrijke impuls. In het eerste kwartaal van 2024 wil de gemeente graag met de omwonenden in gesprek over deze ontwikkeling en ideeën ophalen voor de woningplannen.

De Ontwikkelstrategie

De locatie aan de Zuidkade is een onderdeel van de Ontwikkelstrategie. Deze heeft de gemeenteraad vastgesteld om de Woonvisie uit te voeren. De Ontwikkelstrategie moet voor ongeveer 700 nieuwe woningen zorgen.