Omgevingsgerichte Woonvisie 2020-2025

Op omgevingsgerichte wijze is in Smallingerland gewerkt aan het opstellen van een nieuwe en ambitieuze Woonvisie 2020-2025. Inwoners, ondernemers, bouwbedrijven en ontwikkelaars, corporaties en maatschappelijke organisaties hadden hierbij een belangrijke rol. Op 6 oktober 2020 heeft de raad de Woonvisie 2020-2025 vastgesteld.

Met de nieuwe woonvisie geeft de gemeente richting aan de woningmarktontwikkelingen in Smallingerland. Ook fungeert de woonvisie als leidraad bij veel ruimtelijke en woningbouw vraagstukken. Verder is in de woonvisie een woningbouwprogramma voor de komende vijf jaren opgenomen.

Bekijk de Woonvisie 2020-2025 (pdf).

De gemeenteraad heeft op 7 maart 2023 het Addendum (aanvulling) op de Woonvisie 2020 – 2025 vastgesteld.