Centrale opvang vluchtelingen

Crisisnoodopvang van vluchtelingen gaat om tijdelijke opvang van enkele weken als overbrugging voordat ze terecht kunnen in andere vormen van opvang waar het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) mee bezig is. Deze vorm wordt nu binnen de gemeente geboden.

Ook hebben we reguliere opvang: een asielzoekerscentrum (azc) dat door het COA wordt geëxploiteerd. In een asielzoekerscentrum worden asielzoekers opgevangen die in de asielprocedure zitten of inmiddels een verblijfsvergunning hebben gekregen en wachten op een woning.