Tijdelijke crisisnoodopvang vluchtelingen

Er is een groot tekort aan opvangplekken voor nieuwe vluchtelingen in Nederland. Vanuit de overheid is aan alle gemeenten in Nederland met spoed gevraagd om extra tijdelijke opvanglocaties voor vluchtelingen in te richten. De nood is hoog.

Locatie Fries Congrescentrum Drachten

Op dit moment is er crisisnoodopvang voor vluchtelingen in Drachten gerealiseerd in het Fries Congrescentrum. Deze locatie is tot 1 september 2024 beschikbaar. Het Fries Congrescentrum komt in onze gemeente naar voren als de meest geschikte locatie voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen. Het biedt voldoende veilige en goede opvangplekken.

Opvang van de vluchtelingen

Veiligheidsregio Fryslân begeleidt de vluchtelingen, beheert de locatie en is verantwoordelijk voor de veiligheid op de locatie van het Fries Congrescentrum. Om veiligheid van de vluchtelingen te waarborgen en om eventuele overlast voor de omgeving te voorkomen is er 24 uur per dag beveiliging aanwezig op de locatie. Hierover is voortdurend afstemming tussen Veiligheidsregio Fryslân, gemeente Smallingerland en Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Daarnaast zijn er woonbegeleiders.

Aantal vluchtelingen

Er kunnen maximaal 225 vluchtelingen worden opgevangen. De vluchtelingen komen uit verschillende landen. Het zijn mannen, vrouwen, kinderen en/of gezinnen. De bezetting van deze opvanglocatie wisselt. Er kunnen dus ook minder dan 225 mensen verblijven.

Duur van de opvang

De vluchtelingen worden opgevangen tot 1 september 2024.

Begeleiding en veiligheid

Veiligheidsregio Fryslân begeleidt de vluchtelingen, beheert de locatie en is verantwoordelijk voor de veiligheid op de locatie van het Fries Congrescentrum. Om veiligheid van de vluchtelingen te waarborgen en om eventuele overlast voor de omgeving te voorkomen zal er 24 uur per dag beveiliging aanwezig zijn op de locatie. Deze beveiliging bestaat uit meerdere personen. Dagelijks is er afstemming over de veiligheid tussen Veiligheidsregio Fryslân, gemeente Smallingerland en Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA).

Gezondheidszorg voor vluchtelingen

Op de opvanglocatie zal snel medische zorg, waaronder huisartsenzorg, aanwezig zijn als dat nodig is. Waar nodig worden vluchtelingen met ziekteverschijnselen op de locatie behandeld. De GGD zal alert zijn op vermoedens van infectieziekten en treft waar nodig (voorzorgs)maatregelen.

Regels opvanglocatie

De opvanglocatie is vrij toegankelijk voor de bewoners. Ze krijgen op locatie informatie over de regels in de opvanglocatie en in de omgeving. De vluchtelingen die in het Fries Congrescentrum verblijven, zijn vrij om het gebouw te verlaten voor bijvoorbeeld boodschappen of een wandeling.

Contact

Bij vragen en behoefte aan meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Smallingerland.