Particuliere opvang Oekraïners

Opvang thuis

Wilt u een vluchteling uit Oekraïne bij u thuis laten logeren? Denkt u dan om de volgende aandachtspunten: Bedenk dat het nu nog niet duidelijk is hoe lang zij bij u verblijven. Een paar dagen is nog te overzien, maar wat als het om een paar weken, maanden of jaren gaat? Deze mensen hebben nogal wat meegemaakt en de kans is groot dat er sprake is van oorlogstrauma en andere psychische klachten. Dat heeft misschien invloed op hun gedrag en op uw eigen gezin.

Hoewel de vluchtelingen vrij zijn om te werken in Nederland, zal er zeker de eerstkomende tijd nog geen sprake zijn van inkomen. Bedenk dat dit betekent dat u extra monden te voeden heeft. Vluchtelingen krijgen leefgeld om rond te kunnen komen. Voor de opvang van vluchtelingen bij u thuis krijgt u geen vergoeding. Dit heeft de Rijksoverheid beslist.

Opvang bij u thuis van vluchtelingen, afkomstig uit een ander land dan Oekraïne, moet in samenspraak met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) gebeuren.

Handreiking Rijksoverheid voor opvang thuis

De Rijksoverheid heeft in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland, het Leger des Heils en TakeCareBnB een handreiking opgesteld voor het bieden van opvang. Hierin vindt u informatie over het aanbieden van een opvangplek, waar u op moet letten en welke voorzieningen voor de vluchtelingen beschikbaar zijn. Denk daarbij aan gezondheidszorg en onderwijs.