Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV)

De afkorting AMV staat voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen. Het gaat om jongeren die alleen, of samen met andere kinderen, of met 'vreemde' volwassenen, naar Nederland komen en hier asiel aanvragen. De jongere komt van buiten de Europese Unie.

In de gemeente Smallingerland zijn twee AMV-locaties. In de video wordt uitgelegd hoe AMV-ers opgevangen worden, ook in de gemeente Smallingerland. 

Video volgt nog.