Vroegsignalering

Vanaf 1 februari 2021 wordt er gestart met het vroegsignaleren van schulden. Smallingerland gaat een samenwerking aan met woningcorporaties, zorgverzekeraars en energie- en drinkwaterbedrijven om zo vroeg mogelijk hulp te kunnen bieden aan mensen met betaalachterstanden op deze vaste lasten.

Eerder geholpen

Door vroegsignalering kan eerder worden gezien wanneer u betaalachterstanden heeft. Hierdoor kan u eerder worden geholpen om de administratie op orde te brengen, het aanvragen van inkomensverruimende maatregelen of het inzetten van andere maatregelen. De hoop is dat door vroegtijdig inwoners te helpen of naar de juiste organisatie door te verwijzen, minder mensen in grote financiële problemen komen.

Hulp

In 2021 gaat de gemeente allereerst huisbezoeken afleggen bij inwoners die 3 of meer betalingsachterstanden hebben. Daarna worden er huisbezoeken afgelegd bij inwoners met twee betalingsachterstanden waarbij er ook een huurachterstand is. Alle overige inwoners zullen worden gebeld, krijgen een mail of sms of krijgen een brief waarin aangegeven wordt waar ze terecht kunnen voor hulp.

Zelf melden

Het is niet mogelijk om u zelf aan te melden bij de vroegsignaleerders. Als u zelf hulp wil bij uw financiële situatie dan kunt u terecht bij het Ping-loket

Team vroegsignalering

Janneke

"Na 30 jaar gewerkt te hebben met de bijstandswet ben ik op 1 februari 2021 gestart in de functie van Vroegsignaleerder. Deze taak voer ik samen met Arjan Boven uit. Het is een nieuwe taak waarin Arjan en ik samen gaan pionieren. In mijn werk als bijstandsconsulent zag ik vaak dat mensen door wat voor omstandigheden dan ook in een schulden problematiek terecht komen. Als je eenmaal in een schuldenpositie zit is het een lange weg om er weer uit te komen. In dit geval is ook het motto 'voorkomen is beter dan genezen'. Met dit uitgangspunt gaan wij op pad om de burger voor te lichten teneinde verdere schulden te voorkomen."

Arjan

"Ik ben Arjan Boven en per 1 maart 2021 ben ik begonnen als vroegsignaleerder schulden voor de gemeente Smallingerland. Het vroegsignaleren is een wettelijke taak vanuit de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) waar de gemeente uitvoering aan moet geven. Ik juich dit van harte toe. Schulden doen wat met je. Het veroorzaakt stress, het heeft een negatieve invloed op je functioneren, het vereenzaamt, het kan een oorzaak zijn van huiselijk geweld. Je komt in een negatieve spiraal terecht die, hoe langer je wacht om hulp te vragen, al maar groter wordt. Een kleine achterstand kan in een paar maanden uitgroeien tot een hoog bedrag en de negatieve gevolgen kunnen dan echt funest zijn. Dit heb ik meegemaakt in mijn vorige baan, toen ik in de Maatschappelijke Opvang werkte en deelnemer was in het Sociaal Team. Vanuit het Sociaal Team kregen we mensen in beeld waar een huisuitzetting dreigde door een huurschuld. We probeerden dat dan te voorkomen, maar de mensen hadden dan al veel achterstanden en vaak was er een lang traject nodig om mensen weer uit de schukden te krijgen. In de Maatschappelijke Opvang ben ik mensen tegengekomen die dak- of thuisloos waren. Dit waren zowel alleenstaanden als gezinnen en bij veel van deze mensen kwam het door de schulden die ze hadden dat ze dak- of thuisloos waren geworden. Wat ben ik blij dat we nu aan de voorkant preventief mensen mogen en kunnen benaderen om in een vroeg stadium hulp aan te bieden. Ik hoop dat we echt het verschil kunnen maken voor de burgers. Ik hoop dat het vroeg signaleren mag bijdragen, in een reductie van de maatschappelijke kosten maar meer nog, in minder stress, gezondheidsproblemen en eenzaamheid achter een voordeur voor de burgers in Smallingerland met dreigende financiële problemen."