Minimaregelingen

Heeft u een inkomen tot 115% van de bijstandsnorm? Dan kunt u gebruik maken van een aantal regelingen. 

Regelingen aanvragen met DigiD 

Regelingen aanvragen (pdf)

Kindpakket aanvragen

Welke regelingen zijn er?

Bijzondere bijstand

Maakt u extra kosten door bijvoorbeeld ziekte of om sociale redenen? Kunt u die kosten niet zelf betalen en nergens anders vergoed krijgen? We kijken hiervoor naar uw persoonlijke situatie. We kijken ook of u de kosten had kunnen voorkomen of dat u er geld voor had kunnen reserveren. Lever uw aanvraag in vóórdat u de kosten maakt. Ook als uw inkomen hoger is dan 115% van de bijstandsnorm, komt u misschien in aanmerking voor (gedeeltelijke) bijzondere bijstand. 

Individuele inkomenstoeslag (IKT)

Had u de afgelopen 36 maanden gemiddeld een inkomen tot 115% van de bijstandsnorm? Dan kunt u 1 keer per 12 maanden een individuele inkomenstoeslag aanvragen. U mag de toeslag overal voor gebruiken. U wordt niet gekort op uw uitkering en de toeslag zien we niet als inkomen. Heeft u een bijstandsuitkering? Dan krijgt u van de gemeente automatisch bericht als u in aanmerking komt voor de individuele inkomenstoeslag. Lever uw aanvraag in vóórdat u kosten maakt. Ontving u de afgelopen 3 jaar studiefinanciering, dan komt u niet voor deze regeling in aanmerking. 

AV Frieso zorgverzekering

Een collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen. Meer informatie over de AV Frieso

Kindpakket

Heeft u geen geld voor een sportclub, schoolreisje of muziekles voor uw kind van 0 tot 18 jaar? Misschien komt u in aanmerking voor het kindpakket.  

Wanneer kunt u de regelingen aanvragen? 

U kunt meedoen aan de regelingen als uw gezinsinkomen én vermogen lager zijn dan de normen die hiervoor gelden. De normen en veel meer informatie vindt u in de minimagids (pdf).

Hulp nodig bij het invullen van het formulier? 

Heeft u al een contactpersoon? Bel tijdens het telefonisch spreekuur van 8.30 uur tot 10.00 uur: 0512-581234
Nog geen contactpersoon? Kom tussen 8.30 en 12.00 uur naar het Ping-loket in het gemeentehuis.