Minimaregelingen

Minimaregelingen is een verzamelnaam voor regelingen voor mensen met een laag inkomen. Denk hierbij aan de bijzondere bijstand, Individuele inkomenstoeslag, Individuele studietoeslag en AV Frieso Compleet. U kunt gebruik maken van deze regelingen als uw gezinsinkomen en vermogen lager zijn dan de normen die hiervoor gelden. Een minimaregeling kan een aantal kosten voor u vergoeden. Heeft u een inkomen tot 115% van de bijstandsnorm? Dan kunt u waarschijnlijk gebruik maken van een aantal regelingen. De normen en vermogensgrenzen vindt u in de budgetgids (pdf). 

Controleer zelf waar u recht op hebt op datgeldtvoormij

Er zijn landelijk en vanuit de gemeente veel regelingen en toeslagen, maar hoe weet u nu waar u recht op hebt. Op de website datgeldtvoormij.nl controleert u zelf welke toeslagen en/of regelingen u aan kunt vragen. Meer informatie vindt u ook op deze pagina.

Aanvragen 

Bijzondere bijstand aanvragen

AV Frieso Compleet aanvragen

Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Individuele studietoeslag aanvragen

Minimaregelingen

Bijzondere bijstand

Maakt u extra kosten door bijvoorbeeld ziekte of om sociale redenen? Kunt u die kosten niet zelf betalen en nergens anders vergoed krijgen? Neem contact met ons op. We kijken hiervoor naar uw persoonlijke situatie. We kijken ook of u de kosten had kunnen voorkomen of dat u er geld voor had kunnen reserveren. Lever uw aanvraag in vóórdat u de kosten maakt. Ook als uw inkomen hoger is dan 115% van de bijstandsnorm, komt u misschien in aanmerking voor (gedeeltelijke) bijzondere bijstand.

AV Frieso Compleet zorgverzekering

Een collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen. Meer informatie over AV Frieso Compleet.

Individuele inkomenstoeslag (IKT)

Had u de afgelopen 36 maanden gemiddeld een inkomen tot 115% van de bijstandsnorm? Dan kunt u 1 keer per 12 maanden een individuele inkomenstoeslag aanvragen. U mag de toeslag overal voor gebruiken. U wordt niet gekort op uw uitkering en de toeslag zien we niet als inkomen. Heeft u een bijstandsuitkering? Dan krijgt u van de gemeente automatisch bericht als u in aanmerking komt voor de individuele inkomenstoeslag. Ontving u de afgelopen 3 jaar studiefinanciering, dan komt u niet voor deze regeling in aanmerking. 

Individuele studietoeslag (IST)

Voor een individuele studietoeslag moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U volgt een opleiding waarvoor u tegemoetkoming scholieren of studiefinanciering ontvangt
  • U heeft een medische beperking waardoor u naast uw studie niet kunt werken
  • U heeft geen recht op een uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong-uitkering)

De hoogte van de studietoeslag hangt af van uw leeftijd.

Leeftijd Bedrag
21 jaar en ouder € 352,80
20 jaar € 282,23
19 jaar € 211,67
18 jaar € 176,40
17 jaar € 139,35
16 jaar € 121,71
15 jaar € 105,84

Wat verder belangrijk is::

  • Als wij niet genoeg gegevens hebben om te kunnen vaststellen of u naast uw studie niet kunt werken door een structurele beperking, kunnen wij een medisch advies opvragen. Hierover wordt u dan geïnformeerd.
  • We kijken alleen naar uw eigen situatie. Als u een partner heeft, dan kijken wij niet naar het (eventuele) inkomen van uw partner.
  • U ontvangt studietoeslag zolang u voldoet aan de voorwaarden. Als uw situatie wijzigt, uw opleiding is bijvoorbeeld beëindigd of u bent geslaagd, dan moet u dit zelf tijdig doorgeven.
  • Een stagevergoeding tot € 211,67 per maand heeft geen invloed op uw studietoeslag. Ontvangt u meer dan € 211,67 per maand stagevergoeding, dan verminderen we uw studietoeslag met het bedrag boven de € 211,67 dat u per maand aan stagevergoeding krijgt.

Sportfonds Smallingerland

Sportfonds Smallingerland is voor alle inwoners van gemeente Smallingerland vanaf 18 jaar die willen sporten, maar dit niet zelf kunnen betalen. Het lidmaatschap bij een sportvereniging wordt vanuit het Sportfonds vergoed. Dien uw aanvraag in via sportfondssmallingerland.nl

Kindregeling

Als u geen geld heeft voor zwemlessen, schoolreisjes, schoolspullen, contributie voor een sport- of muziekvereniging en sportattributen voor uw kind van 0 tot 18 jaar, dan kunt u hiervoor misschien een bijdrage krijgen via de kindregeling. Dien uw aanvraag (vooraf) in via samenvoorallekinderen.nl

Hulp bij het invullen van een formulier

U kunt op verschillende plekken hulp krijgen bij het invullen van een formulier.