Leerlingenvervoer aanvragen

Vraag een vergoeding aan van de reiskosten van uw schoolgaande kind. als u uw kind naar school en terug moet. Lees eerst de toelichting bij het formulier door voordat u leerlingenvervoer aanvraagt. Het aanvraagformulier kunt u downloaden en naar ons e-mailen naar of per post verzenden met de benodigde bijlagen.

Aanvragen leerlingenvervoer

2021 - 2022

Vraag voor komend schooljaar leerlingenvervoer aan. Klik op onderstaande link en sla het formulier op uw computer op. Open het formulier in de map waarin u het formulier hebt gedownload en vul alle velden in. Bent u klaar, klik dan op de knop verzenden onderaan het formulier om het per e-mail te versturen. 

Download aanvraagformulier (pdf) 

Hulp nodig bij het invullen, bekijk dan de toelichting voor schooljaar 2021-2022.

Handleiding aanvraagformulier downloaden

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de vergoeding van reiskosten als de afstand naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school meer is dan

 • 6 kilometer voor basisonderwijs (PO)
 • 3 kilometer voor speciaal basisonderwijs (SBO)
 • 2 kilometer voor speciaal onderwijs (SO)

Kosten

 • Het kind gaat naar het (voorgezet) speciaal onderwijs: geen eigen bijdrage
 • Het kind gaat naar het basisonderwijs of naar het speciaal basisonderwijs en het gecorrigeerde verzamelinkomen van beide ouders ligt onder de norm: geen eigen bijdrage
 • Anders betaalt u een eigen bijdrage voor maximaal 2 kinderen per gezin
 • Is het kind jonger dan 9 jaar? Het kind mag altijd gebruik maken van taxivervoer. Brengt en haalt u het kind zelf? U krijgt een kilometervergoeding
 • Is het kind 9 jaar of ouder? Het kind kan alleen op advies van school gebruik maken van taxivervoer. Brengt en haalt u het kind zelf? U krijgt een vergoeding op basis van een jaarkaart van het openbaar vervoer. Heeft u meer kinderen die recht hebben op leerlingenvervoer? U krijgt een kilometervergoeding
 • Gaat het kind op de fiets of de bromfiets? U krijgt een fiets- of bromfietsvergoeding

Dit moet u weten

 • Leerlingvervoer vraagt u aan bij de gemeente waar het kind langdurig verblijft. Dat kan een andere gemeente zijn dan waar het kind staat ingeschreven
 • Er wordt geen vergoeding met terugwerkende kracht betaald
 • Begeleiding is primair een taak van de ouders. Zij moeten dit zelf regelen
 • Leerlingenvervoer is alleen vervoer van woning naar school en terug
 • Bij co-ouderschap dienen beide ouders een aanvraag in voor leerlingenvervoer bij de gemeente waar zij staan ingeschreven
 • Bepaalde kortste route in de ANWB routeplanner
 • Een leerling in het (voortgezet) speciaal onderwijs die in een internaat of pleeggezin verblijft kan in aanmerking komen voor weekeinde- en vakantievervoer
 • Een leerling die langdurig elders verblijft vanwege medische redenen en daar ook naar school gaat komt niet in aanmerking voor weekeinde- en/of vakantievervoer