Laag inkomen en schulden

Heeft u een laag inkomen? Dan kun u misschien 1 van onze voorzieningen gebruiken. U vindt veel informatie in de minimagids (pdf).

Welke voorzieningen zijn er?

Minimaregelingen

We bieden een aantal minimaregelingen. Het gaat om individuele inkomenstoeslag, bijzondere bijstand en de AV Frieso zorgverzekering. 

Sam& voor alle kinderen

'Sam& voor alle kinderen' (voorheen het Kindpakket) is er om alle kinderen mee te kunnen laten doen. Ook als ouders dit zelf niet kunnen betalen. Vanuit 'Sam& voor alle kinderen' zijn vergoedingen mogelijk voor: 

  • contributie sportvereniging 
  • muziek-, dans-, of toneellessen 
  • sportkleding/-materialen 
  • zwemles A-diploma (vanaf 6 jaar) 
  • schoolreis of -excursie • fiets (vanaf 6 jaar) 
  • schoolspullen (bijvoorbeeld schooltas, gymkleding) 
  • een verjaardagsbox van stichting Jarige Job

Kijk voor alle mogelijkheden en het aanvragen van een vergoeding op samenvoorallekinderen.nl.

Ping-spreekuur

Als u te maken heeft met schulden of gewoon advies of hulp nodig heeft bij financiële vragen kunt u bellen met het gemeentehuis via het algemene telefoonnummer: 0512 581234. De telefonische spreekuren zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. 

Kwijtschelding belastingen

Soms hoeft u met een inkomen op bijstandsniveau bepaalde gemeentelijke belastingen niet te betalen. Misschien komt u in aanmerking voor kwijtschelding.