Laag inkomen en schulden

Heeft u een laag inkomen? Dan kun u misschien 1 van onze voorzieningen gebruiken. U vindt veel informatie in de minimagids (pdf).

Welke voorzieningen zijn er?

Minimaregelingen

We bieden een aantal regelingen. Het gaat om individuele inkomenstoeslag, bijzondere bijstand, een witgoedregeling en de AV Frieso zorgverzekering. 

Kindpakket 

Heeft u geen geld voor een sportclub, schoolreisje of muziekles voor uw kind?  Dan kom u misschien in aanmerking voor het kindpakket (www.kindpakket.nl). 

Ping spreekuur

Als u te maken heeft met schulden of gewoon advies of hulp nodig heeft bij financiële vragen kunt u langskomen op het Ping spreekuur in het gemeentehuis.

Kwijtschelding belastingen

Soms hoeft u met een inkomen op bijstandsniveau bepaalde gemeentelijke belastingen niet te betalen. Misschien komt u in aanmerking voor kwijtschelding.