Energietoeslag aanvragen

Huishoudens met een laag inkomen krijgen een eenmalige energietoeslag van € 800. Dit wordt door de Rijksoverheid betaald. Het doel van de toeslag is om de stijgende energiekosten (deels) te compenseren. Een grote groep mensen krijgt de toeslag automatisch. Voldoet u aan de voorwaarden, maar heeft u nog geen geld en geen brief gehad, dan kunt u de toeslag vanaf 1 april aanvragen. U kunt uw aanvraag tot en met 31 december 2022 versturen.

Energietoeslag aanvragen

Voorwaarden

De energietoeslag wordt maximaal 1 keer per huishouden uitbetaald. Als meer leden van hetzelfde huishouden aan de voorwaarden voldoen, gaat de toeslag naar de hoofdbewoner. Dat is de vaak de bewoner die als eerste stond ingeschreven.

U voldoet aan de voorwaarden als:

  • uw inkomen niet hoger is dan 115% van de bijstandsnorm. U vindt de bedragen in de budgetgids 2022.
  • u in de gemeente Smallingerland woont.
  • u in een zelfstandige ruimte woont.
  • u 21 jaar of ouder bent. Bent u tussen de 18 en 21 jaar? Dan komt u in aanmerking als wij hebben vastgesteld dat het voor u noodzakeljk is om zelfstandig te wonen. Tot 21 jaar zijn ouders wettelijk gezien verantwoordelijk.
  • niemand anders in uw huishouden de energietoeslag heeft gekregen. 

Bewijs

Soms moet u bewijsstukken meesturen, zoals:

  • een bewijs dat u huur betaalt, of een kopie van uw aanslag van de gemeentelijke belastingen als u een koopwoning heeft.
  • een eventuele uitkeringsspecificatie.
  • eventuele bewijsstukken van andere inkomsten, zoals alimentatie, toeslagen of beschikkingen.

Na uw aanvraag

U krijgt binnen 6 tot 8 weken bericht over uw aanvraag. Heeft u recht op de toeslag, dan staat het bedrag dan ook bijna gelijktijdig op uw rekening.

Automatisch gestort of aanvragen

Bij de gemeente weten we wie een bestandsuitkering krijgt en wie een zorgverzekering heeft van AV Frieso. Het grootste deel van deze groep krijgt automatisch de toeslag gestort. In sommige gevallen gebeurt dit niet automatisch, bijvoorbeeld als u samenwoont met meer volwassenen (kostendelers). Heeft u nog niets ontvangen? Vraag dan alsnog de toeslag aan via de button bovenaan. We betalen maximaal 1 keer per huishouden uit. Als u een andere uitkering krijgt, zoals een AOW-uitkering of een Wajong-uitkering, moet u de toeslag zelf aanvragen. Uw uitkering krijgt u namelijk niet via de gemeente. Daardoor bent u niet bij ons in beeld.