Energietoeslag aanvragen

De energietoeslag is een tegemoetkoming voor de extra energiekosten in 2023. U kunt de energietoeslag digitaal aanvragen. Dit kan tot en met 31 augustus 2024. Hoe u dat kunt doen leest u op deze pagina.

Voorwaarden

Heeft u eerder een aanvraag gedaan? Er gelden voor 2023 andere voorwaarden dan voor 2022. Op deze pagina leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen om de Energietoeslag 2023 te kunnen ontvangen.

Wanneer komt u in aanmerking voor energietoeslag?

 • u woont in de gemeente Smallingerland;
 • u woont in een zelfstandige ruimte;
 • u bent de hoofdbewoner;
 • u bent 21 jaar of ouder;
 • uw inkomen is niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm (zie tabel);
 • u vermogen is niet hoger dan de vermogensvrijlating (zie tabel);
 • niemand anders in uw huishouden heeft de energietoeslag gekregen.

U heeft geen recht op Energietoeslag 2023 als u:

 • student bent;
 • jonger bent dan 21 jaar en noodzakelijk uitwonend bent
 • in een inrichting verblijft;
 • u geen vaste woon/verblijfplaats heeft.

Tegemoetkoming energiekosten 2023 voor studenten

Studenten krijgen geen Energietoeslag 2023. Dit is door het Rijk besloten. Studenten komen misschien wel in aanmerking voor een tegemoetkoming in de energiekosten. De tegemoetkoming voor studenten is een eenmalig bedrag van € 400,-

Ben je student? Dan kom je in aanmerking voor de tegemoetkoming als je:

 • uitwonend bent en;
 • een basisbeurs en aanvullende beurs hebt, of;
 • in de leenfase zit en in de laatste maand voor de start van de leenfase een aanvullende beurs had.

Voldoe je aan deze voorwaarden? Dan krijg je vanzelf bericht van DUO. Vanaf januari 2024 wordt de tegemoetkoming automatisch door DUO uitgekeerd.

Jonger dan 21 jaar, noodzakelijk uitwonend

Jongeren onder de 21 jaar krijgen geen Energietoeslag 2023. Dit is door het Rijk besloten. Ben je jonger dan 21 jaar, maar noodzakelijk uitwonend? En kom je in de problemen door de hoge energielasten? Neem dan contact op met jouw consulent bij de gemeente. Er wordt samen met jou naar een passende oplossing gezocht.

Hoogte van de Energietoeslag 2023

De hoogte van de eenmalige Energietoeslag is € 1.300,-.

Tabel inkomens- en vermogensgrenzen 2023

In deze tabel vindt u de inkomens- en vermogensgrens naar leeftijd en woonsituatie. De inkomensgrenzen zijn 120% van de bijstandsnorm. De bedragen zijn netto inclusief vakantiegeld.

  Inkomensgrens Vermogensgrens
Vanaf 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd    
Alleenstaand € 1.460,- € 7.605,-
Alleenstaande ouder* € 1.460,- € 7.605,-
Gehuwd/samenwonend € 2.086,- € 15.210,-
     
Pensioengerechtigde leeftijd    
Alleenstaand € 1.629,- € 7.605,-
Gehuwd/samenwonend € 2.212,- € 15.210,-

*Alleenstaande ouder: u bent alleenstaande en er wonen minderjarige kinderen bij u.

Automatische uitbetaling Energietoeslag 2023

Aan bepaalde groepen hebben wij de Energietoeslag 2023 in oktober/november 2023 automatisch uitbetaald. Van deze groepen hebben wij de volledige situatie in beeld (inkomen, vermogen en dergelijke).

Energietoeslag 2023 aanvragen

Heeft u geen Energietoeslag 2023 van ons ontvangen, en denkt u hier wel recht op te hebben? Dan kunt u deze digitaal aanvragen Hiervoor heeft u DigiD nodig. 

Energietoeslag aanvragen (DigiD)

Hulp bij aanvragen

Lukt het u niet zelf de aanvraag te doen? Dan kunt u voor hulp terecht bij Bibliotheek Drachten. De Bibliotheek heeft een formulierenspreekuur. U kunt hiervoor een afspraak maken aan de balie van de Bibliotheek. U vindt de bibliotheek aan Museumplein 1 in Drachten. U kunt ook bellen met telefoonnummer: 0512 512 680.