Carins voor zorg, jeugd en werk

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het Wmo-loket en het Ping-loket vallen onder de organisatie Carins. In de gemeente Smallingerland is dit de plek voor iedereen die informatie, hulp of ondersteuning zoekt bij opvoeden en opgroeien, zorg, wonen en welzijn, inkomensvragen en schuldproblematiek, meedoen en jezelf kunnen redden in de maatschappij. 

Contactgegevens CJG, WMO, Ping-loket (Carins)

Telefoonnummer Carins: 088 50 65 400

Ping-spreekuur

Kunt u moeilijk rondkomen of heeft u geldzorgen? Bijvoorbeeld omdat u uw baan bent kwijtgeraakt? Of omdat u bent gescheiden? Dan kunnen de medewerkers van Carins helpen. Bijvoorbeeld met het beheren van uw geld. 

Budgetgids

Smallingerland wil bureaucratische drempels zo veel mogelijk wegnemen en inwoners actief informeren, zodat zij de toeslagen en kwijtscheldingen van lokale heffingen niet mislopen. Jaarlijks verschijnt er een budgetgids waarin alle regelingen op een rij zijn gezet. 

Veranderingen Wmo-vervoer vanaf 1 januari 2020
De financiële tegemoetkoming die u krijgt als u met een taxi of eigen auto reist, verandert. Vanaf 1 januari krijgt u een vervoerspas van de gemeente waarmee u voordelig kunt reizen. Lees de meest gestelde vragen.