Bijstandsuitkering

Heeft u een uitkering en verandert uw situatie? Dan moet u dat binnen 7 werkdagen doorgeven aan de gemeente. Twijfelt u of u iets moet melden? Maak dan een afspraak met uw consulent. Het telefonisch spreekuur is elke werkdag van 8.30 tot 10.00 uur, telefoon 0512 581 234.

Wijzigingen in uw situatie doorgeven (pdf)

Handig om te weten

  • Bent u jonger dan 27 jaar, werkt u niet en volgt u ook geen opleiding? Dan helpt de gemeente u om een opleiding te volgen of werkervaring op te doen in een leerbaan. 
  • Heeft u een laag inkomen? Dan kun u misschien 1 van onze regelingen gebruiken. U vindt veel informatie in de minimagids (pdf). 
  • Heeft u geen geld voor een sportclub, schoolreisje of muziekles voor uw kind?  Dan kom u misschien in aanmerking voor het kindpakket (www.kindpakket.nl).  
  • Als u te maken heeft met schulden, hulp nodig heeft bij financiële vragen of met het beheren van uw geld kunt u langskomen op het Ping spreekuur in het gemeentehuis. U kunt er van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur terecht. U hoeft geen afspraak te maken. 
  • Ontvangt u een uitkering van de gemeente? Dan hoeft u de gemeentelijke belastingen niet te betalen. Valt u niet onder deze groep maar heeft u een laag inkomen? Dan komt misschien in aanmerking voor kwijtschelding. 
  • Overzicht nodig in regels, rechten en plichten bij uitkeringen en voorzieningen? Ga naar Steunpunt Uitkeringsgerechtigden, gehandicapten en minima Smallingerland. (SUS) 
  • Heeft u een uitkering, functionele beperking of chronische aandoening? De Cliëntenraad behartigt uw belangen met advies aan de gemeente.