Bijstandsuitkering

Heeft u een uitkering en verandert uw situatie? Geef dat binnen 7 werkdagen door aan de gemeente. Wilt u iets bespreken? Maak dan een afspraak met uw consulent.

Handig om te weten

  • Bent u jonger dan 27 jaar, werkt u niet en volgt u ook geen opleiding? Dan helpt de gemeente u om een opleiding te volgen of werkervaring op te doen in een leerbaan. 
  • Heeft u een laag inkomen? Dan kun u misschien 1 van onze regelingen gebruiken. U vindt veel informatie in de minimagids (pdf). 
  • Heeft u geen geld voor een sportclub, schoolreisje of muziekles voor uw kind?  Dan kom u misschien in aanmerking voor het kindpakket (www.kindpakket.nl).  
  • Als u te maken heeft met schulden, hulp nodig heeft bij financiële vragen of met het beheren van uw geld kunt u het gemeentehuis bellen tijdens het Ping spreekuur. Het telefonische spreekuur is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur op ons algemene telefoonnummer 0512 581234.
  • Ontvangt u een uitkering van de gemeente? Soms hoeft u de gemeentelijke belastingen dan niet te betalen. Valt u niet onder deze groep maar heeft u een laag inkomen? Misschien komt u in aanmerking voor kwijtschelding
  • Overzicht nodig in regels, rechten en plichten bij uitkeringen en voorzieningen? Ga naar Steunpunt Uitkeringsgerechtigden, gehandicapten en minima Smallingerland. (SUS) 
  • Heeft u een uitkering, functionele beperking of chronische aandoening? De Cliëntenraad behartigt uw belangen met advies aan de gemeente.