Bijstandsuitkering

Heeft u een uitkering en verandert uw situatie? Geef dat binnen 7 werkdagen door aan de gemeente. Wilt u iets bespreken? Maak dan een afspraak met uw consulent.

Uitbetaaldata uitkering 2022

Uitkeringsbetaaldata
Maand Betaaldatum Inleverdatum inkomstenspecificatie
Januari 3 februari 19 januari
Februari 3 maart 16 februari
Maart 1 april 23 maart
April 3 mei 20 april
Mei 3 juni 18 mei
Juni 1 juli 22 juni
Juli 3 augustus 20 juli

Augustus

2 september 24 augustus
September 3 oktober 21 september
Oktober 3 november 19 oktober
November 2 december 23 november
December 30 december 14 december

Vakantiegeld

Het vakantiegeld gaat mee met de uitkering van mei en wordt uitbetaald op 3 juni. 

Uitkering aanvragen

Een uitkering aanvragen kunt u doen via werk.nl

Dit moet u weten

  • Bent u jonger dan 27 jaar, werkt u niet en volgt u ook geen opleiding? Dan helpt de gemeente u om een opleiding te volgen of werkervaring op te doen in een leerbaan
  • Heeft u een laag inkomen? Dan kun u misschien 1 van onze regelingen gebruiken. U vindt veel informatie in de budgetgids (pdf)
  • Kunt u een sportclub, schoolreisje of muziekles voor uw kind niet betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor 'Sam& voor alle kinderen' (voorheen het Kindpakket) (www.samenvoorallekinderen.nl)
  • Als u te maken heeft met schulden, hulp nodig heeft bij financiële vragen of met het beheren van uw geld kunt u het gemeentehuis bellen tijdens het Ping-spreekuur. Het telefonische spreekuur is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur op ons algemene telefoonnummer 0512 581234
  • Ontvangt u een uitkering van de gemeente? Soms hoeft u de gemeentelijke belastingen dan niet te betalen. Valt u niet onder deze groep maar heeft u een laag inkomen? Misschien komt u in aanmerking voor kwijtschelding
  • Overzicht nodig in regels, rechten en plichten bij uitkeringen en voorzieningen? Ga naar Steunpunt Uitkeringsgerechtigden, gehandicapten en minima Smallingerland (SUS) 
  • Heeft u een uitkering, functionele beperking of chronische aandoening? De Cliëntenraad behartigt uw belangen met advies aan de gemeente.