Vervangen bomen en struiken

Het groen in de openbare ruimte heeft onderhoud nodig en moet na verloop van tijd vervangen worden. Zo houden we de kwaliteit van het groen op peil.

De gemeente heeft hiervoor een vervangingsplan gemaakt. Bij het vervangen van groen richten we ons op bomen, bosplantsoen, heesters, hagen, rozen en vaste planten. Bij het vervangen gebruikt de gemeente zo veel mogelijk hetzelfde type planten.

Vervangingslijst

Op de vervangingslijst van de gemeente kunt u zien waar bij u in de buurt het groen wordt vervangen. 

Vervangingslijst

Aanpak

De gemeente maakt een vervangingsplan. Hierin staat een nieuw beplantingsplan en hoe het gaat met de vergunningen, bijvoorbeeld een kapvergunning. Een aannemer voert voor ons de werkzaamheden uit. Bijvoorbeeld het rooien en kappen van groen, verbeteren van de grond, aanplant nieuw groen, het herstel van borderranden en eventueel nemen van verkeersmaatregelen.

In herfst, winter en voorjaar

We proberen om elk jaar in de herfst, winter en voorjaar het groen aan te pakken. Dit is de beste tijd om beplanting te vervangen.