Wijkmanagers

De wijkmanager houdt in de gaten wat er in de wijken en dorpen van Smallingerland speelt. Samen met bewoners en organisaties bekijkt hij wat er nodig is om de wijk of het dorp te verbeteren. De wijkmanagers zorgen ook voor de wijkatlas: een naslagwerk met informatie over het woon- en leefklimaat in wijken, buurten en dorpen. De wijkatlas verschijnt iedere 2 jaar. 

Dorpen en wijken per wijkmanager

Smallingerland heeft 2 wijkmanagers met ieder een eigen regio verdeeld onder oost en west.

Wijkmanager oost: Sietze van der Weij
E-mail: s.van.der.weij@smallingerland.nl

Wijkmanager west: Erik Kort
E-mail: e.kort@smallingerland.nl

Dorpen en wijken per wijkmanager
Wijken oost Wijken west
Rottevalle De Drait
Houtigehage De Trisken
Drachtstercompagnie Helmhout
Noordoost Boornbergum/Kortehemmen
De Wiken De Wilgen/Smalle Ee
De Bouwen De Veenhoop
De Venen Goëngahuizen
Centrum Oudega
De Folgeren Nijega
Fennepark Opeinde
Burmaniapark De Tike
Vrijburgh Morrapark
De Swetten Maartenswouden
De Singels Woonwijk Drachtstervaart
  Himsterhout
  Industrieterrein de Haven


Buurtbudget

Vraag het buurtbudget aan als u een plan heeft waarmee de leefbaarheid in uw wijk, buurt of dorp groter wordt.