Tegemoetkoming planschade aanvragen

Heeft u schade door een maatregel van de gemeente op het gebied van ruimtelijke ordening? Bijvoorbeeld een nieuw omgevingsplan? Is uw pand hierdoor minder waard geworden? Of mist u door die maatregel inkomsten? Vraag een tegemoetkoming planschade aan bij de gemeente. Na ongeveer 8 tot 12 maanden hebben wij uw aanvraag afgehandeld.

Tegemoetkoming planschade aanvragen (pdf)

Kosten

Een aanvraag indienen kost € 300,-. U ontvangt daarvoor een factuur. Krijgt u geen tegemoetkoming planschade? Dan krijgt u dit bedrag niet terug.

Dit moet u weten

 • Bij de beoordeling van een aanvraag bekijken we de situatie bij de oude en bij de nieuwe planologische maatregel
 • De gemeente schakelt voor het behandelen van een aanvraag een onafhankelijke en deskundige adviseur in. Bij de beslissing op uw aanvraag houden we rekening met het advies van de adviseur 
 • De wettelijke bepalingen staan in de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening (afdelingen 6.1)
 • Schade wordt alleen vergoed in de volgende gevallen: 
  • Er is een inkomensdaling of een waardedaling van uw onroerende zaak.
  • U kon de schade niet voorzien toen u het pand kocht.
  • De schade is niet op een andere wijze vergoed.
  • De schade is veroorzaakt door een planologische maatregel.
  • U dient de aanvraag in binnen 5 jaar nadat de planologische maatregel inging.