Strooiroutes

Van november tot maart is er een winterdienst. In die periode houden we de weersomstandigheden en wegdektemperaturen goed in de gaten. Dat doen we samen met MeteoGroup. Vlak voordat de gladheid inzet, beginnen wij met strooien.

Eerst hoofdwegen en -routes

Wij strooien altijd eerst de doorgaande hoofdwegen en de hoofdroutes van en naar alle dorpen en wijken. De gemeente is verdeeld in 9 hoofdroutes. De strooiroutes kunt u op onze interactieve kaart bekijken.

Fietspaden

Fietspaden aan hoofdroutes in de bebouwde kom en langs buitenwegen worden ook gestrooid. De rest van de fietspaden niet.

Alles strooien bij extreme gladheid

Bij extreme gladheid strooien we alle wegen en straten. We beginnen wel altijd met de hoofdroutes. Daarna gaan we ook de wijken in.

Strooimeldingen op Twitter

Als het glad is en we gaan strooien, melden we dit op Twitter. Volg ons op @_Smallingerland.