Snoeiwerkzaamheden in 2023

Ieder jaar in de winter vinden snoeiwerkzaamheden plaats in alle wijken en dorpen. Zo houden we de kwaliteit van het groen op peil. Bij het snoeien richten we ons voornamelijk op bomen, bosplantsoen, heesters en struikrozen.

Ieder jaar andere snoeilocaties

In de gemeente Smallingerland is veel openbaar groen te vinden. Voor dit enorme oppervlak is een goede snoeiplanning van belang. De gemeente snoeit om bomen en struiken te laten groeien en te zorgen dat ze gezond blijven. Struiken moeten bijvoorbeeld ontdaan worden van zieke en afgestorven plantendelen. En er moet voldoende licht en lucht tussen de takken en twijgen komen. Dus snoeien betekent groeien! Eens in de drie à vijf jaar worden alle plantvakken nagelopen en gesnoeid. De gemeente snoeit daarom ieder jaar een ander deel.

Wanneer snoeien?

De gemeente snoeit het hele jaar door, maar het meeste snoeiwerk vindt plaats in de winterperiode van november tot half maart als al het blad van de bomen en struiken is. Dan kan er goed worden gekeken naar de structuur en de groeiwijze. Ook is er dan minder afval waardoor efficiënter kan worden gewerkt. Nog een ander voordeel is dat er in de winter geen vogelnesten in de bomen en struiken voorkomen.

Waar?

Wilt u weten of in uw omgeving het groen binnenkort wordt gesnoeid? Hieronder vindt u de snoeilijst. 

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het ‘Melding openbare ruimte’  Wij nemen dan contact met u op.

Overzicht snoeiwerkzaamheden

Plaats/wijk

Ter hoogte van

Objecten voor onderhoud

     

Drachtstervaart

   

De Werf

t.h.v. 1

Dunnen bosplantsoen

Passchier Bollemanhaven

langs fietspad

Dunnen bosplantsoen

     

Himsterhout

   

Polderland

t.h.v. 9 en 33

Afzetten heestervakken

Aardappelland

t.h.v. 1 t/m 25

Verlagen van de hagen

Zaailand

t.h.v. 26 t/m 40

Verlagen van de hagen

     

De Trisken

   

Hooizolder

t.h.v. 96 en 102

Afzetten heestervakken

Schuur

t.h.v. 94

Afzetten heestervakken

Stal

t.h.v. 401

Afzetten heestervakken

Hooizolder

t.h.v. 160

Dunnen bosplantsoen langs fietspad, beide zijden

Hanebalken

t.h.v. 19 (groengebied)

Vrijsnoeien looppaden

     

De Drait

   

Ame

 

Snoeien heestervakken

Zuiderhogeweg

Fietspad

Rand bosplantsoen afzetten

Sydwende

t.h.v. 27, 45, 71

Snoeien bosplantsoen

Flevo

t.h.v. 126

Snoeien bosplantsoen

Marne

t.h.v. 109

Snoeien bosplantsoen

Fluessen

t.h.v. 33-67

Snoeien bosplantsoen

Linde

t.h.v. 49 t/m 63

Snoeien bosplantsoen

Hunze

t.h.v. 239, 201, 199 en 171

Snoeien bosplantsoen

Lauwers

t.h.v. fietspad naar Dollard

Knotten van 21 wilgen

     

De Singels

   

Braambos/Lijsterbeswal

 

Snoeien bosplantsoen

Kiryat-Onoplein

t.h.v. 3-85

Afzetten heestervakken

Zuiderhogeweg

t.h.v. 59

Snoeien bosplantsoen

Parkwijck de Singels

 

Snoeien bosplantsoen

Parkwijck de Singels

 

Knotten knotwilgen, ca. 6 stuks

Korenmolen

t.h.v. 69

Verwijderen van Elzen en Wilgen

     

De Bouwen

   

John F. Kennedylaan

t.h.v. 70

Afzetten heestervak

Vlasakkers

t.h.v. 23

Snoeien heestervak

     

De Venen

   

Beugel

t.h.v. 3

Verwijderen Wilg

     

De Wiken

   

Splitting 25-57

t.h.v. 25-57

Afzetten en fatsoeneren beplanting

Hagewyk

t.h.v. 63

Dunnen bosplantsoen

Geluidscherm Wâldwei

 

Populierenopslag verwijderen

Merelhof  en Bijenhus de Wiken

 

Dunnen bosplantsoen

Kleinzand

t.h.v. 15-53

Dunnen bosplantsoen

Sint Jansberg

t.h.v. 31a

Dunnen heestervak bij speeltuin

     

De Folgeren

   

Kletsterlaan

t.h.v. 19

Verwijderen van 3 boomvormers

Twee Gebroeders

t.h.v. 134 t/m 136 en 114

Dunnen bosplantsoen

Twee Gebroeders

t.h.v. 119-335

Afzetten heesters en fatsoeneren bosplantsoen strook

De Frisia

t.h.v. 20

Dunnen bosplantsoen

de Emma

t.h.v. 2

Heestervak afzetten

Twee Gebroeders

t.h.v. 1 t/m 19

Verwijderen van enkele boomvormers

De Wetterwille

t.h.v. 129 t/m 137

Dunnen rand bosplantsoen

De Nova Cura

Parkzijde

Afzetten heestervakken langs voetpad

De Excelsior

Parkzijde

Dunnen bosplantsoen langs fietspad

De Nova Cura

t.h.v. 145

Afzetten heestervak

     

De Swetten

   

t Stap

2 t/m 12

Afzetten heestervak

De Draai

 

Afzetten heestervakken

De Barte

 

Afzetten heestervakken

De Rien/De Geeuw

t.h.v. tunnel

Snoeien randen bosplantsoen

Oud Ambacht

 

Dunnen diverse bosplantsoenvakken

     

Noord-Oost

   

Valkstraat

t.h.v. 55

Afzetten heestervak

     

Fennepark

   

Waterlelie / Rietpol

t.h.v. 129

Afzetten wilgen bij brug

Kalmoes

t.h.v. 35-57

Snoeien beplanting

     

Centrum

   

Ureterperend

t.h.v. 28

Afzetten rozenvakken

Gauke Boelensstraat

t.h.v. 6B

6 slechte Beuken rooien achter gymzaal

De Kaden

 

Afzetten rozenvakken

Burgemeester Wuiteweg

16-18

Laurierhaag verlagen

     

Drachtstercompagnie

   

Fallaetswei

t.h.v. 22

Knotten knotwilg

Trilker

t.h.v. 10

Dunnen bosplantsoenhaag

     

Boornbergum

   

Titelroas

t.h.v. 7 t/m 17

Dunnen bosplantsoen

Wiegersmawei

t.h.v. 2

Dunnen bosplantsoen

Bosschawei

t.h.v. 68 t/m 102

Bosplantsoen achter woningen afzetten.

Tijmen de Boerwei

t.h.v. 14 t/m 20

Snoeien heestervak

     

De Wilgen

   

Hoptunen

t.h.v. 3 t/m 17

Dunnen bosplantsoen

Broekfinne en Nachtlân

divers

Snoeien overhanging langs grasranden

     

Oudega

   

Weinmakkerij

t.h.v. 8

Wilgenstruiken tussen woning en schelpen pad verwijderen

     

Opeinde

   

Wijtze Brandsmaloane

t.h.v. 33

Dunnen elzensingel

Teije Blauwsingel

t.h.v. 25 t/m 41

Afzetten heestervakken

     

Rottevalle

   

Bildwei

t.h.v. 6

Snoeien bosplantsoen

Bildwei

t.h.v. 35

Snoeien bosplantsoen

Houtigehaechsterwei

t.h.v. 11

Verwijderen 4 populieren

Arendswyk

t.h.v. 2

Afzetten heestervakken

Master Keuningswei

bosje

Looppaden vrijsnoeien

     

Houtigehage

   

Spitsbergen/Dwarstak/Waldstrjitte

 

Snoeien en uitdunnen bosplantsoen

Luchtenveld

t.h.v. Ijsbaan

Dunnen bosplantsoen en vrijsnoeien paden

Klompmakkerspaad

t.h.v. 1-3 en 2 t/m 8

Heestervakken afzetten

     

SPORTVELDEN

   

Drachtster Bos

Postlaan 6

Snoeien/ dunnen bosplantsoen  westzijde Hoofdveld

ONB

Noorderdwarsvaart 217, 9201KK Drachten

Snoeien/ dunnen bosplantsoen  westzijde Hoofdveld

Honk en Softbal

Sportlaan 9

Snoeien en dunnen bosplantsoen

VV Drachten

Gauke Boelensstraat 101

Snoeien bosplantsoen Oostzijde en opkronen bomen

VV Rottevalle

Efterwei 18

Snoeien bosplantsoen, noord en oostzijde

Oudega

Buorren 34

Snoeien bosplantsoen, noord en oostzijde

Rugbyclub

Noorderdwarsvaart 84a

Snoeien bosplantsoen rondom