Snoeiwerkzaamheden in 2023

Ieder jaar in de winter vinden snoeiwerkzaamheden plaats in alle wijken en dorpen. Zo houden we de kwaliteit van het groen op peil. Bij het snoeien richten we ons voornamelijk op bomen, bosplantsoen, heesters en struikrozen.

Ieder jaar andere snoeilocaties

In de gemeente Smallingerland is veel openbaar groen te vinden. Voor dit enorme oppervlak is een goede snoeiplanning van belang. De gemeente snoeit om bomen en struiken te laten groeien en te zorgen dat ze gezond blijven. Struiken moeten bijvoorbeeld ontdaan worden van zieke en afgestorven plantendelen. En er moet voldoende licht en lucht tussen de takken en twijgen komen. Dus snoeien betekent groeien! Eens in de drie à vijf jaar worden alle plantvakken nagelopen en gesnoeid. De gemeente snoeit daarom ieder jaar een ander deel.

Wanneer snoeien?

De gemeente snoeit het hele jaar door, maar het meeste snoeiwerk vindt plaats in de winterperiode van november tot half maart als al het blad van de bomen en struiken is. Dan kan er goed worden gekeken naar de structuur en de groeiwijze. Ook is er dan minder afval waardoor efficiënter kan worden gewerkt. Nog een ander voordeel is dat er in de winter geen vogelnesten in de bomen en struiken voorkomen.

Waar?

Wilt u weten of in uw omgeving het groen binnenkort wordt gesnoeid? Hieronder vindt u de snoeilijst. 

Heeft u vragen?

Vul het formulier ‘Melding openbare ruimte’ in. Dat vindt u op deze pagina. Wij nemen dan contact met u op.

Schematisch overzicht snoeiwerkzaamheden

De Drait
Straat/plek Ter hoogte van Objecten voor onderhoud
Kuinder, dijkje langs de weg   Snoeien heestervlakken
Leppa ter hoogte van nr. 91 Dunnen en snoeien bosplantsoen
Sydwende ter hoogte van nrs 73-89 Dunnen en snoeien bosplantsoen
Morra ter hoogte van nr 68 Dunnen en snoeien bosplantsoen bij speelveld

 

Trisken
Straat/plek Ter hoogte van Objecten voor onderhoud
Voorhuis nummer 54 Dunnen en snoeien bosplantsoen
Oprijlaan   Knotten wilgen

 

Drachtstervaart
Straat/plek Ter hoogte van Objecten voor onderhoud
Buitenstvallaat nummer 14a Knotten wilgen
Parkeerterrein Buitenstvallaat   Dunnen en verwijderen overhanging

 

Folgeren
Straat/plek Ter hoogte van Objecten voor onderhoud
Wetterwille nummers 83-93 en 59-71 Dunnen en snoeien bosplantsoen
De Rival nummer 6 Dunnen en snoeien bosplantsoen

 

De Wiken
Straat/plek Ter hoogte van Objecten voor onderhoud
Langewijk nummers 42-116 Afzetten en snoeien heestervakken
Bûtewacht nummer 55 Dunnen en snoeien heesterstrook
Foswerd nummers 85-95 Dunnen bosje
Butewacht nummers 37-47 en 13-23 Dunnen en snoeien heestervakken
Tjaarda parkeerterrein Afzetten Symporicarpos vakken

 

Vrijburgh
Straat/plek Ter hoogte van Objecten voor onderhoud
Paardenbloem 2-16 nummers 2-16 Fatsoeneren elzenwal, verwijderen bramen

 

Noord-Oost
Staat/plek Ter hoogte van Objecten voor onderhoud
Nachtegaalstraat nummers 114-172 Snoeien heestervlakken
Harddraversdijk nummers 7-33 Snoeien heestervakken 
Eibertsbek, achter Noordkade nummer 29 Afzetten heestervak

 

Fennepark
Straat/plek Ter hoogte van  Objecten voor onderhoud
Zwanenbloem voor 3 en 5 nummers 3 en 5 Verwijderen elzenwal bij dobbe

 

De Wilgen
Straat/plek Ter hoogte van Objecten voor onderhoud
De Heide nummers 4-16 Dunnen en verwijderen overhanging