Gemeentegrond gebruiken

Als u gebruik wilt maken van gemeentegrond, bijvoorbeeld om een bouwcontainer of steiger neer te zetten, dan moet u dit minimaal 2 weken van tevoren bij ons aanvragen. Het is niet toegestaan om zonder toestemming iets te plaatsen. 

Aanvraag

Als u een aanvraag wilt doen, dan kunt u een mail sturen naar gemeente@smallingerland.nl

Deze mail moet bestaan uit:

  • uw naam, postcode, huisnummer, telefoonnummer;
  • de locatie;
  • hoelang de container/steiger blijft staan; 
  • een situatietekening waar de container/steiger wordt geplaatst;
  • een foto waar de container/steiger komt te staan.

U krijgt vervolgens reactie op deze mail of het plaatsen op gemeentegrond voor u is toegestaan.

Kosten

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Gemeentegrond

Onder gemeentegrond vallen ook de openbare weg, parkeervakken, parkeerplaatsen en de wegbermen.