Duurzaamheidslening aanvragen

Als u uw woning duurzamer wilt maken of energie wilt besparen in huis, dan kunt u een  duurzaamheidslening of energiebespaarlening aanvragen. Daarmee kunt u bijvoorbeeld een warmtepomp kopen, HR++ glas laten plaatsen of uw dak, vloer of muur laten isoleren.

Wilt u een lening aanvragen voor zonnepanelen? U vraagt deze lening niet aan bij de gemeente, maar bij het Nationaal Warmtefonds

Energiebespaarlening

De Energiebespaarlening heeft aantrekkelijke voorwaarden. U vraagt deze lening niet aan bij de gemeente, maar bij het Nationaal Warmtefonds

 • De Energiebespaarlening kan aangevraagd worden door woningeigenaren die zelf in hun huis wonen (eigenaar-bewoners)
 • Woningeigenaren kunnen minimaal € 1.000 en maximaal € 65.000 lenen
 • De lening kan voor veel maatregelen aangevraagd worden voor het verduurzamen van uw woning. Bijvoorbeeld voor zonnepanelen, isolatie, HR++ glas, warmtepomp. De volledige lijst staat op Energiebesparende maatregelen - Warmtefonds

Rente op de Energiebespaarlening

 • Rente van 0% voor eigenaar-bewoners met verzamelinkomen minder dan € 60.000.
 • Eigenaar-bewoners met een inkomen daarboven betalen wel rente, maar krijgen een rentekorting van 1%. Dat is dankzij een bijdrage van de provincie Fryslân. Kijk voor informatie en de actuele rentetarieven op Energiebespaarlening Fryslân - Warmtefonds

Het Nationaal Warmtefonds heeft ook leenmogelijkheden voor eigenaar-bewoners van een woning met beperkte leenruimte en voor VvE's. Voor meer informatie, voorwaarden en vragen kunt u terecht op de website van het Nationaal Warmtefonds

Duurzaam Bouwloket

Duurzaam Bouwloket verzorgt als onafhankelijke en professionele partij het energieloket voor gemeente Smallingerland. Het loket geeft gratis en onafhankelijk advies. U kunt door Duurzaam Bouwloket o.a. een subsidiecheck of online huischeck laten uitvoeren. Ook kunt u hier terecht met al uw vragen over subsidies, duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing en energie opwekken. U kunt hier natuurlijk ook terecht voor uw vragen over de Energiebespaarlening. Voor meer informatie kijkt u op: Duurzaam Bouwloket of belt u naar 0512 – 225004.

Duurzaamheidslening Smallingerland

U kunt bij de gemeente een duurzaamheidslening aanvragen.   

Voorwaarden

U moet voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • U bent eigenaar en bewoner van de woning die u gaat verduurzamen.
 • De lening wordt gebruikt om te betalen voor maatregelen die uw huis duurzamer maken.
 • Bij uw aanvraag stuurt u een ongetekende offerte mee. Uw naam en adres moeten goed leesbaar zijn op de offerte. Onderteken de offerte nog niet, anders gaat u een verplichting aan.
 • De werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd. De lening kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U kunt minimaal € 2.500 en maximaal € 15.000 lenen.
 • Tot € 7.500 is de looptijd 10 jaar. Voor hogere bedragen is de looptijd 15 jaar.
 • De rente staat de hele looptijd vast. U vindt de rentetarieven op svn.nl.
 • Eerder aflossen is boetevrij.

De aanvraag

Voor een duurzaamheidslening moet u een aantal stappen doorlopen:

 1. Voordat u de duurzaamheidslening aanvraagt, vraagt u een persoonlijke offerte aan voor de werkzaamheden en materialen die u nodig heeft. Onderteken de offerte dan nog niet. U weet dan namelijk nog niet of u de lening krijgt.
 2. U vraagt de duurzaamheidslening via de knop aan. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. Als u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u een voorlopige toewijzing van de gemeente. Dit is nog niet het definitieve besluit.
 3. Met de voorlopige toewijzingsbrief kunt u een krediettoets aanvragen op de website van het Stimuleringsfond Volkshuisveting(SVn). Dat kan pas nadat u bericht heeft gekregen van de gemeente. In de toewijzingsbrief leest u hoe u de kredietcheck kunt aanvragen.
 4. Bij een positieve kredietcheck krijgt u van SVn een offerte voor de lening. Die moet u ondertekenen. Daarna wordt het geleende bedrag uw bouwkrediet.

Als u het bouwkrediet heeft, kunt u de offerte tekenen en daarmee de opdracht geven voor de werkzaamheden. De facturen stuurt u naar SVn en worden door SVn betaald uit uw bouwkrediet.

Wilt u een lening aanvragen voor zonnepanelen? U vraagt deze lening niet aan bij de gemeente, maar bij het Nationaal Warmtefonds

Duurzaamheidslening aanvragen

Vergunningen

Bij het Omgevingsloket kunt u zien of u een vergunning nodig heeft voor uw plannen. Meestal heeft u die niet nodig voor maatregelen die uw huis duurzamer maken. Als u wel een vergunning nodig heeft, moet u die ook aanvragen. Bij de behandeling van uw aanvraag voor een duurzaamheidslening controleren wij niet of u de juiste vergunningen heeft.

Voorbeelden

Met de lening kunt u allerlei duurzaamheidsmaatregelen nemen. U kunt het geld bijvoorbeeld gebruiken voor:

 • Dakisolatie met een minimale Rd-waarde 3,5 [m2 K/W]
 • Isolatie van zolder- of vlieringvloer met een minimale Rd-waarde 3,5 [m2 K/W]
 • Gevelisolatie met een minimale Rd-waarde 3,5 [m2 K/W]
 • Spouwmuurisolatie met een minimale Rd-waarde 1,1 [m2 K/W]
 • Vloer- en/of bodemisolatie met een minimale Rd-waarde 3,5 [m2 K/W]
 • HR++ glas met een maximale U-waarde 1,2 [W/m2K]
 • Triple-glas met een maximale U-waarde 0,7 [W/m2K] gecombineerd met een (nieuw) isolerend kozijn met een maximale U-waarde 1,5 [W/m2K]
 • Kozijnen in combinatie met HR++ glas met een maximale U-waarde 1,2 [W/m2K]
 • Kozijnen in combinatie met triple-glas met een maximale U-waarde 0,7 [W/m2K]
 • Technieken voor warmteterugwinning (wtw) met een rendement van minimaal 90%
 • (Hybride) warmtepomp
 • Zonneboiler
 • Technische aanpassingen aan de meterkast voor realisatie duurzaamheidsmaatregelen
 • Afsluitkosten gasaansluiting
 • Laadbox voor elektrische auto

Subsidiemogelijkheden

Voor veel energiebesparende maatregelen kunt u subsidie krijgen. Doe de subsidiecheck op duurzaambouwloket.nl

Meer informatie

U leest meer over de kredietcheck voor de duurzaamheidslening op de website van SVn. De lening vraagt u niet via SVn aan.