Iemand anders voor u laten stemmen

Wilt u iemand anders voor u laten stemmen? Dan kunt u deze persoon toestemming geven om voor u te stemmen. We noemen dit machtigen. De persoon die namens u stemt, noemen we de gemachtigde.Een gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen. De gemachtigde brengt samen met de eigen stem uw stem uit.

Iemand machtigen

U kunt op 2 manieren iemand toestemming geven aan een andere kiezer om voor u te stemmen:

  1. Met uw stempas (onderhandse volmacht)
  2. Met het formulier 'model L 8' (schriftelijke volmacht)

Meer informatie over 'volmacht' vindt u op de website van de Kiesraad.

Met uw stempas

U kunt iemand machtigen door de achterkant van uw stempas in te vullen en te ondertekenen (onderhandse volmacht). De gemachtigde moet de achterkant ook ondertekenen. 

Let op: de gemachtigde moet ook in de gemeente Smallingerland ingeschreven staan, of met een kiezerspas in de gemeente Smallingerland kunnen stemmen. 

Zo werkt het:

  • Vul de gegevens in op de achterkant van uw stempas.
  • Zet uw handtekening op de achterkant in het juiste vak.
  • Laat ook de gemachtigde een handtekening op de achterkant zetten in het juiste vak.
  • Geef de gemachtigde een kopie van uw identiteitsbewijs of een duidelijke foto hiervan op de smartphone. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn op de dag van de verkiezing.
  • De gemachtigde stemt in de gemeente Smallingerland met uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs of een duidelijke foto hiervan op de smartphone.

Als u uiteindelijk toch zelf wilt stemmen, kunt u de machtiging intrekken door uw stempas terug te vragen. U kunt dan zelf stemmen met uw stempas.

Met het formulier 'model L 8'

Gaat u niet zelf stemmen en wilt u iemand machtigen die bijvoorbeeld in een andere gemeente woont? Vul dan het formulier 'model L8' in en onderteken het verzoek. U stuurt het formulier naar de gemeente. Heeft u uw stempas al ontvangen? Dan stuurt u de stempas samen met het formulier naar de gemeente. Uw verzoek moet uiterlijk maandag 3 juni 2024 door de gemeente zijn ontvangen. Wij sturen gemachtigde het volmachtbewijs daarna zo snel mogelijk per post toe.

Het formulier 'model L 8' kunt u downloaden op de website van de Rijksoverheid. U kunt het formulier ook aanvragen of ophalen bij het gemeentehuis.

Let op! Heeft u iemand schriftelijk gemachtigd? Dan kunt deze machtiging niet meer intrekken. U kunt zelf dan niet meer stemmen.

Meer informatie

Meer informatie over volmachten vindt u op de website van de Kiesraad.