Verantwoording subsidie monumenten

Heeft u een eenmalige subsidie ontvangen voor de restauratie van uw monument, dan moet u hiervoor verantwoording afleggen.
Dien uw verantwoording, inclusief de nota('s), binnen 4 maanden na afronding van de werkzaamheden in. 

Eenmalige subsidie monumenten verantwoorden