Peuteropvangsubsidie

De kosten voor peuteropvang betaalt u in principe zelf. Wat u moet betalen hangt af van uw inkomen, bijdragen van de belasting of subsidie. In de meeste gevallen krijgt u kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Heeft u hier geen recht op, dan kunt u misschien een bijdrage van de gemeente krijgen. 

  • Vraag de subsidieregeling van de gemeente aan via uw peuteropvang organisatie: Oink, Prokino of Us Stekje.  Zij helpen u bij regelen van de geldzaken
  • Vraag de kinderopvangtoeslag aan bij de belastingdienst

Dit moet u weten

U komt in aanmerking voor subsidie van de gemeente als

  • u alleenstaand bent en geen inkomen heeft uit werk of 
  • u samen met een partner bent en één van u beiden of u alle twee geen inkomen heeft uit werk

In alle andere gevallen komt u in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst.