Document waarmerken

Heeft u een verklaring nodig dat de kopie van een document er precies hetzelfde uitziet als het origineel? Bijvoorbeeld een kopie van een paspoort, rijbewijs of verblijfsvergunning? Vraag dan de gemeente om de kopie te waarmerken. U krijgt het gewaarmerkte document direct mee.

Kosten

Geen kosten

Meenemen

  • Het originele document dat u wilt laten waarmerken. De gemeente maakt hiervan een kopie.
  • Een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.
  • Contant geld of pinpas.

Dit moet u weten

Wilt u een diploma of getuigschrift laten waarmerken? Of een kopie daarvan? Dat kan de gemeente niet voor u doen. Daarvoor kunt u terecht bij: