Afschrift akte burgerlijke stand

Heeft u een bewijs nodig van uw geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding, ontbinding van uw geregistreerd partnerschap of een overlijden? En was die gebeurtenis in de gemeente Smallingerland? Vraag een afschrift van de akte uit de burgerlijke stand aan. Was de gebeurtenis in een andere gemeente? Vraag het afschrift dan aan in die gemeente.

Afschrift akte burgerlijke stand aanvragen

Kosten

€ 14,00

Dit moet u weten

  • Vraag het afschrift online aan met DigiD en ontvang het binnen 5 werkdagen thuis met de post (in verband met drukte kan dit langer duren)
  • Het afschrift in het gemeentehuis aanvragen kan ook. Neem uw identiteitsbewijs mee. U krijgt het afschrift direct mee
  • U kunt een afschrift ook aanvragen voor uw ouders of uw kinderen
  • Het afschrift is een kopie van de akte. Een akte is een officieel document. In zo'n akte heeft de gemeente een belangrijke gebeurtenis in uw leven vastgelegd: een geboorteakte, huwelijksakte, geregistreerd partnerschapsakte of overlijdensakte. Deze aktes blijven altijd in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden
  • Geef goed aan waarvoor u het afschrift nodig hebt. Bijvoorbeeld gegevens van uw geboorte of huwelijk. Dan maakt de gemeente een afschrift met de juiste gegevens erop
  • Heeft u een bewijs nodig dat u in de gemeente Smallingerland woont? Vraag dan een uittreksel basisregistratie personen (BRP) aan.

Aanvragen vanuit het buitenland

Woont u in het buitenland en heeft u geen DigiD? Vraag het afschrift van de akte uit de burgerlijke stand aan via e-mail. Geef in de  e-mail aan waar u het afschrift voor nodig heeft. Voeg een kopie bij van uw identiteitsbewijs. En onderteken uw aanvraag. U ontvangt binnen 5 werkdagen uw afschrift en een factuur.