Geboorte-, huwelijks- en echtscheidingsakte

De burgerlijke stand van de gemeente maakt akten op van belangrijke gebeurtenissen in uw leven. Zoals geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging geregistreerd partnerschap en overlijden. Een afschrift of (internationaal) uittreksel burgerlijke stand vraagt u aan bij de gemeente waar die gebeurtenis was. Dat kan online met DigiD. We doen ons best om het uittreksel binnen 5 werkdagen via de post op te sturen.

Uittreksel (afschrift) burgerlijke stand aanvragen

Kosten

€ 16,60

Afschrift of uittreksel

Een afschrift van een akte van de burgerlijke stand is een fotokopie van de akte. Het heeft een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit afschrift is alleen verkrijgbaar in het Nederlands. Een afschrift in een andere taal kunt u zelf laten vertalen door een beëdigd tolk of vertaler. Op een uittreksel staan alleen de persoonsgegevens uit de akte. Een uittreksel is wel in meerdere talen beschikbaar.

Aanvragen voor iemand anders

Een afschrift of uittreksel van een akte uit de burgerlijke stand kunt u aanvragen voor uzelf, uw ouders of uw kinderen. Als u iemand machtigt, mag diegene ook een afschrift of uittreksel van uw akte aanvragen. En soms mag een belangrijke instantie uw afschrift aanvragen. Bijvoorbeeld een advocaat als u betrokken bent bij een rechtszaak. 

Aanvragen in gemeentehuis

Een afschrift of uittreksel kunt u ook aanvragen in het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak. Neem uw identiteitsbewijs mee. U krijgt het uittreksel direct mee.

Aanvragen vanuit het buitenland

Woont u in het buitenland en heeft u geen DigiD? Vraag het uittreksel burgerlijke stand aan via gemeente@smallingerland.nl. Geef in de e-mail aan waar u het uittreksel voor nodig heeft. Voeg een kopie bij van uw identiteitsbewijs en onderteken uw aanvraag. We doen ons best om het uittreksel en de factuur binnen 5 werkdagen op te sturen.

Uittreksel BRP

Heeft u een bewijs nodig dat u in de gemeente Smallingerland woont? Vraag dan een uittreksel basisregistratie personen (BRP) aan.