Inloggegevens opzoeken

U kunt online uw bezoek aan- of aanmelden met een bezoekersvergunning. Om bezoek aan- of af te melden heeft u een meldnummer en pincode nodig. Deze gegevens kunt u terugvinden in het Digitaal Loket.

Opzoeken meldnummer en pincode

  • Inloggen Digitaal Loket

Login op de website https://parkeren.smallingerland.nl/ en klik op de link 'Inloggen met DigiD'. Met uw DigiD-gegevens van de overheid kunt u inloggen op het Digitaal Loket.

Inloggen met DigiD screenshot van pagina in het digitaal parkeerloket

  • Vergunning bekijken

Nadat u ingelogd bent, komt u op het overzichtsscherm van het Digitaal Loket. Klik op het nummer dat voor de bezoekersvergunning staat om de details te bekijken.

Vergunning bekijken screenshot van pagina in het digitaal parkeerloket

  • Documenten openen

Klik op het tabblad Documenten om de documenten bij de vergunning te bekijken. Klik op de link 'Product gewijzigd'. Hiermee wordt de brief gedownload met daarin de inloggegevens van de BezoekersApp.

Document openen screenshot van pagina in het digitaal parkeerloket