Hulpverlenersvergunning

Vraag een hulpverlenersvergunning aan als u huisarts of verloskundige bent en acute hulp biedt. Met deze parkeervergunning mag u als hulpverlener parkeren op alle betaalde parkeerplaatsen en in de vergunninghoudersgebieden.

Kosten

De hulpverlenersvergunning kost € 163,60 per kalenderjaar.

Aanvragen hulpverlenersvergunning

Voorwaarden

  • U bent huisarts of verloskundige en bent werkzaam in gemeente Smallingerland
  • U bent ingeschreven in het BIG-register
  • Het kenteken van het voertuig staat op uw naam. Als het kenteken op naam van een leasemaatschappij, op een bedrijfsnaam, of op naam van uw partner staat, stuurt u een verklaring van de kentekenhouder mee waarop staat dat u dagelijks bestuurder bent