Zoekt u personeel?

In Smallingerland werken we gezamenlijk aan een stevige en flexibele arbeidsmarkt, voor nu en in de toekomst. De gemeente zet zich hier samen met ondernemers en onderwijs voor in.

Op zoek naar werknemers?

Onze accountmanagers Gerard Hoekstra en Anna Kruit bemiddelen tussen werkgevers en werkzoekenden in een uitkeringssituatie. Hiervoor werken zij nauw samen met bedrijven, scholen, UWV, andere gemeenten en het regionaal werkbedrijf FryslânWerkt! Zij kunnen meedenken en informeren over de verschillende mogelijkheden.

U kunt contact opnemen met: