Personeel

Zoekt u personeel?

In Smallingerland werken we gezamenlijk aan een stevige en flexibele arbeidsmarkt, voor nu en in de toekomst. De gemeente zet zich hier samen met ondernemers en onderwijs voor in.

Op zoek naar werknemers?

Onze accountmanagers Gerard Hoekstra en Anna Kruit bemiddelen tussen werkgevers en werkzoekenden in een uitkeringssituatie. Hiervoor werken zij nauw samen met bedrijven, scholen, UWV, andere gemeenten en het regionaal werkbedrijf FryslânWerkt! Zij kunnen meedenken en informeren over de verschillende mogelijkheden.

U kunt contact opnemen met 

Op zoek naar samenwerking met het onderwijs?

Wij zetten ons in een voor een sterk sociaal en economisch klimaat. Hiervoor is samenwerking nodig met onderwijs en ondernemers. Zoekt u de samenwerking om een project tot stand te laten komen dat betrekking heeft op de arbeidsmarkt en voor zowel u als ondernemer, het onderwijs en de overheid van meerwaarde kan zijn? Neem contact op met Ilona Zwanenburg via i.zwanenburg@smallingerland.nl