Industriehaven Drachten

Voor de industriehaven zijn de volgende verordeningen van toepassing:

Havenbeheersverordening

In deze verordening staan de kaderstellende regels die van toepassing zijn op schepen die de industriehaven van de gemeente Smallingerland aandoen. Daarmee worden de rechten en plichten van de scheepvaart en de havenbeheerders begrijpelijker gemaakt en worden de gemeentelijke belangen beschermd. Met deze verordening wil de gemeente alles op een overzichtelijke, duidelijke manier regelen, zonder overbodige regels en administratieve lasten.

Verordening havengelden

Aanvulling op de verordening havengelden

In deze aanvulling staat een uitleg van de gebruikte begrippen in de Verordening havengelden.

Contact

U kunt voor al uw vragen contact opnemen met de havenmeester Jan Kort. 

E-mail: j.kort@smallingerland.nl
Telefoon: 06 134 024 71
Bij geen gehoor kunt u bellen met de Hooidamsbrug: 0511 539 224