Industriehaven Drachten

Voor de industriehaven zijn de volgende verordeningen van toepassing:

Havenbeheersverordening

In deze verordening staan de kaderstellende regels die van toepassing zijn op schepen die de industriehaven van de gemeente Smallingerland aandoen. Daarmee worden de rechten en plichten van de scheepvaart en de havenbeheerders begrijpelijker gemaakt en worden de gemeentelijke belangen beschermd. Met deze verordening wil de gemeente alles op een overzichtelijke, duidelijke manier regelen, zonder overbodige regels en administratieve lasten.

Verordening havengelden

Aanvulling op de verordening havengelden

In deze aanvulling staat een uitleg van de gebruikte begrippen in de Verordening havengelden.

Deze uitleg is bedoeld voor een goed begrip van schippers en andere gebruikers van de industriehaven Drachten over het heffen van havengelden door de gemeente Smallingerland.

U kunt voor al uw vragen contact opnemen met de havenmeester. Zijn contactgegevens staan hieronder vermeld. 

Onderwerp

Uitleg / toepassing

Verwijzing

Aanmelden / algemeen

U passeert de Hooidambrug om de industriehaven Drachten te kunnen bereiken. U wordt gevraagd aan de brugwachter opgave te doen van wat u gaat overslaan in de haven. Dat kan Marifoon.

Als u voor het eerst de industriehaven Drachten aandoet, dan vragen wij u om de contactgegevens van het bedrijf (bedrijfsnaam, adres , email-adres). U ontvangt onze factuur per e-mail op het opgegeven e-mail adres.

Artikel 2.2 , lid 1 en 2

Aanmelden / grootgebruikers

Voor frequente gebruikers van de haven Drachten bestaat de mogelijkheid om per maand de havengelden te voldoen. Voor de details kunt u contact opnemen met de havenmeester.

 

Laadbrief

De laadbrief is het uitgangspunt voor de opgave van de overslag. U vermijdt iedere eventuele discussie over de overslag in de haven Drachten door te zorgen voor een geldige laadbrief aan boord. De brugwachter is bevoegd te vragen naar de laadbrief (tonnage) dan wel de meetbrief (laadvermogen).

Artikel 2.2 lid 3 en 4

Pontons

Een ponton is een schip. Enkel over de overslag is havengeld verschuldigd. Wat hierboven staat bij "aanmelden" is van toepassing.

Artikel 1.1 onder n.

'48 uur' en onvoorziene omstandigheden

Voor het laden of lossen is een termijn gesteld van 48 uur. Voordat u kunt starten met laden of lossen of als u daarmee gereed bent kunt u liggen aan een openbare kade. Zie verder bij 'Liggeld'. Zo vermijdt u opnieuw te worden aangeslagen voor de overslag. Onvoorziene omstandigheden kunnen zijn bijzondere weersomstandigheden. In zulke gevallen beslist de havenmeester.

Artikel 1.2 onder a. en Artikel 2.2. lid 11

Liggen / bedrijfskade

Bedrijfskades zijn kades waar enkel het achter de kade liggende bedrijf gebruik van maakt of over dat gebruik zeggenschap heeft. Als dat bedrijf toestemming geeft om te liggen voor de bedrijfskade, dan is daarvoor geen liggeld verschuldigd

 

Liggen / openbare kade

Openbare kades zijn kades voor openbaar gebruik. Voor liggen aan openbare kades is liggeld verschuldigd

Artikel 1.1. onder h. en artikel2.2, lid 5.

Passagiers van rondvaarten

In geval van passagiersschepen die de haven uitgaan en weer binnenvaren met dezelfde passagiers, is 1-maal havengeld verschuldigd.

NB De mogelijkheid bestaat voor passagiersschepen die de haven Drachten als standplaats hebben om een ligplaatsvergunning aan te vragen

Artikel 2.3 lid 1, onder a.

 Artikel 2.3, lid 3 onder d.

Contact

U kunt voor al uw vragen contact opnemen met de havenmeester Jan Kort. 

E-mail: j.kort@smallingerland.nl
Telefoon: 06 134 024 71
Bij geen gehoor kunt u bellen met de Hooidamsbrug: 0511 539 224