Aanmelden zorgaanbieders

Bent u zorgaanbieder en voldoet u aan de kwaliteitseisen? Meldt u tijdens de looptijd van de overeenkomst van de Wmo-producten 'Begeleiding Individueel', 'Begeleiding Groep', 'Kortdurend Verblijf' of 'Hulp bij het Huishouden' aan.

Aanmelden 

Vul onderstaande formulieren in en mail deze naar https://filetransfer.smallingerland.nl t.a.v. zorginkoopwmo@smallingerland.nl.

Aanmelden als zorgaanbieder

Kerncompetenties

Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Dit moet u weten

  • De kwaliteitseisen staan onder punt 2 van het aanmeldformulier
  • Lees daar ook welke bewijsstukken u aanlevert om in aanmerking te komen voor een overeenkomst
  • Een omschrijving voor gebruik van filetransfer staat in bijlage 2 van het aanmeldformulier