Aanmelden zorgaanbieders

Wij zijn begonnen met de voorbereidingen van een nieuwe aanbesteding voor huishoudelijke hulp, dagbesteding, kortdurend verblijf en ambulante hulpverlening. U kunt zich niet meer aanmelden voor de huidige overeenkomst.

Als u een aanvullend pakket aanbiedt waar veel vraag naar is en waar nog niet in is voorzien, maken wij daar soms een uitzondering voor. De gemeente beoordeelt dan eerst uw zorgpakket. Stuur een e-mail naar contractmanagers@smallingerland.nl. Daar kunt u ook terecht met vragen.

Bekijk de tarieven voor Wmo-dienstverlening.