Aanmelden voor groslijsten

De gemeente werkt met groslijsten voor civieltechnische werken (aanleg en onderhoud van wegen en rioleringen) en voor cultuurtechnische werken (aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen). Aannemers op een groslijst komen in aanmerking voor onderhandse aanbestedingen. Meld uw bedrijf aan voor groslijsten als u aan alle eisen voldoet.

Aanmelden

Kijk voor meer informatie over groslijsten in het Uitnodigingsbeleid Gemeente Smallingerland (pdf).

Wat zijn de eisen?

Vestigingsplaats
De vestigingsplaats (hoofd- of nevenvestiging) is voor:

  • Aanleg en onderhoud van wegen en rioleringen tussen de € 10.000,- en € 150.000,-: in de gemeente Smallingerland, of maximaal 5 km buiten de gemeentegrens
  • Aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen tussen de € 10.000,- en € 50.000,-:  in de gemeente Smallingerland, of in één van de aangrenzende gemeenten
  • Aanleg en onderhoud van wegen en rioleringen tussen € 150.000,- en € 1.500.000,-: in één van de drie noordelijke provincies (Friesland, Groningen of Drenthe)
  • Aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen tussen de € 50.000,- en € 150.000,-: in één van de drie noordelijke provincies

Referentieprojecten

Voor elke groslijst vragen we een referentieproject dat is uitgevoerd in de afgelopen 5 jaar met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever. De waarde van het project hangt af van de groslijst.
•    Minimaal € 20.000,- voor civieltechnisch werk tussen € 10.000,- en € 150.000,- (enkelvoudig onderhands)
•    Minimaal € 200.000,- voor civieltechnisch werk tussen € 150.000,- en € 1.500.000,- (meervoudig onderhands)
•    Minimaal € 10.000, - voor cultuurtechnisch werk tussen € 10.000,- en € 50.000,- (enkelvoudig onderhands)
•    Minimaal € 80.000,- voor cultuurtechnisch werk tussen € 50.000,- en € 150.000,-  (meervoudig onderhands)