Verkeersonveilige situatie melden

Als u een verkeersonveilige situatie ziet, dan kunt u hier een melding van maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een onoverzichtelijk kruispunt, lijnen op de weg die slecht te zien zijn of een plaats waar vaak te hard wordt gereden. 

Verkeersonveilige situatie melden

Snelheidsgebieden

Om de verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom te vergroten, zijn er 30 km/u-gebieden. In alle woonwijken en dorpen in onze gemeente geldt een snelheid van 30km/u. Dit zijn plaatsen waar veel voetgangers, fietsers en spelende kinderen zijn. Inritconstructies, drempels, plateaus en smalle rijbanen moeten het verkeer afremmen. Buiten de 30 km/u-gebieden en binnen de bebouwde kom is de maximumsnelheid 50 km/u. Verder hebben bijna alle wegen in het buitengebied een maximumsnelheid van 60 km/u.