Meldpunt vermoeden fraude met bijstandsuitkering

Gemeente Smallingerland wil dat het geld voor uitkeringen naar mensen gaat die het echt nodig hebben en er recht op hebben. Daarom onderneemt de gemeente actie als iemand ten onrechte een uitkering krijgt of als diegene een te hoge uitkering krijgt. 

Denkt u dat iemand onterecht een uitkering krijgt? 

U helpt fraude tegen te gaan door dit te melden bij de gemeente. Dit kan ook anoniem. U kunt dit op verschillende manieren doen:

Online 

Vul het webformulier zo compleet mogelijk in. U ontvangt van ons een bevestiging na ontvangst. 

Telefonisch 

Bel ons via 0512 58 12 34. De gemeente is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur. 

Schriftelijk

Stuur uw brief naar de gemeente t.a.v. Fraudepreventie. 

Ons postadres is: Postbus 10.000, 9200 HA Drachten 

Wat is uitkeringsfraude?

Als u een bijstandsuitkering heeft, bent u verplicht alle informatie door te geven die van belang kan zijn voor de uitkering. We spreken over fraude als men verkeerde of onvolledige informatie doorgeeft aan de gemeente. Voorbeelden van fraude:

  • Inschrijven op een adres maar daar niet wonen. 
  • Samenwonen en dit niet doorgeven.
  • Het niet doorgeven van (extra) inkomsten
  • Niet vertellen dat er (extra) vermogen is. Dit geldt ook voor vermogen in het buitenland. 
  • Het niet (volledig) doorgeven van vakanties.