Melding van onterecht gebruik

Denkt u dat iemand onterecht een bijstandsuitkering of een Wmo-voorziening krijgt? Of een regeling van de Jeugdwet? Twijfelt u over de kwaliteit van de begeleiding die u krijgt? Meld dat online.

Onterecht gebruik melden

Handig om te weten

  • U kunt uw melding ook anoniem doen
  • De medewerkers van Fraudepreventie behandelen uw melding. Zij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en de informatie die u geeft
  • Meldt u liever telefonisch of schriftelijk? Bel ons algemene nummer of stuur uw brief naar de gemeente t.a.v. Fraudepreventie
  • Geef een zo compleet mogelijke omschrijving van uw melding