Eikenprocessierups

Eikenprocessierupsen zitten in mei en juni in eikenbomen. In juli of augustus ontpopt de eikenprocessierups tot een nachtvlinder. De lege nesten blijven hangen. De brandhaartjes in het nest kunnen jaren later nog voor klachten zorgen.

Aanpak

De gemeente controleert elk jaar in welke bomen larven van de eikenprocessierups zitten. We bestrijden de eikenprocessierupsen op plekken waar veel mensen komen. Het streven is dat binnen de bebouwde kom de nesten in gemeentelijke bomen worden verwijderd en buiten de bebouwde kom de nesten worden verwijderd langs veelgebruikte fietsroutes en drukbezochte locaties. 

Werkwijze

Gemeente Smallingerland bestrijdt de eikenprocessierups preventief op een biologische manier. Een aannemer besproeit in opdracht van de gemeente de eikenbomen in de avonduren of 's nachts met hele kleine wormen: nematoden. Deze wormpjes besmetten de jonge rupsen waardoor ze sterven. Na de eerste bestrijdingsronde herhaalt de aannemer de behandeling. Het besproeien gebeurt na zonsondergang omdat de wormpjes niet goed tegen zonlicht kunnen. Ook moeten de weersomstandigheden gunstig zijn. 

Deze biologische en natuurvriendelijke manier om eikenprocessierupsen te bestrijden, zorgde vorig jaar voor goede resultaten. Daarom doen we het weer. Het doel is 90 procent van de plaag bij de behandelde eikenbomen te bestrijden.

Als u een nest heeft gevonden

  • Kom niet in de buurt van een boom waar de eikenprocessierups is gevonden. Blijf, zeker bij wind, op voldoende afstand;
  • Heeft u veel last van eikenprocessierupsen in gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom, langs een wandel- en fietsroute buiten de bebouwde kom of dichtbij uw woonerf?  Geef dit door aan de gemeente;
  • Onze collega's van de buitendienst gaan langs bij de gemelde locaties;
  • Blijkt het ook echt de eikenprocessierups te zijn en staat de boom op gemeentelijke grond dan zorgen we voor ruiming. Bij een boom met veel nesten kan het wat langer duren voordat de rupsen zijn verwijderd;
  • Als blijkt dat het om een andere soort rups gaat, krijgt de melder daarvan bericht.

Melding doen

De gemeente bestrijdt preventief de eikenprocessierups en weet na de contole vaak al waar de rupsen zitten. Wij halen deze nesten dan ook weg. Heeft u toch veel last van de eikenprocessierups? Meld dit bij de gemeente.

Melden eikenprocessierups

Nesten in bomen particulieren

  • Bij bomen in privé eigendom is de eigenaar zelf verantwoordelijk voor de maatregelen tegen overlast
  • Wij adviseren om niet zelf te bestrijden, maar een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen. Verkeerd gebruik van bestrijdingsmiddelen kan zorgen voor ernstige gezondheidsklachten. Ook kan de overlast verergeren wanneer de nesten worden weggebrand
  • De kosten van het opruimen zijn in dit geval voor eigen rekening

Overlast voor mens en dier

Mensen die in aanraking komen met de zogenoemde 'brandharen' van de rups kunnen gezondheidsklachten krijgen: jeuk, rode of geïrriteerde ogen, huiduitslag of luchtwegklachten. Ook voor dieren zijn er gezondheidsrisico’s. Vee kan er last van krijgen na het grazen onder aangetaste bomen. Of wanneer gras dat eerste bij nesten in de buurt groeide, als hooi wordt gevoerd. Honden en andere huisdieren kunnen door het happen in afgevallen rupsennesten ernstig letsel aan het mondslijmvlies krijgen. 

Meer informatie