Eikenprocessierups

Eikenprocessierupsen zitten in mei en juni in eikenbomen. In juli of augustus ontpopt de eikenprocessierups tot een nachtvlinder. De lege nesten blijven hangen. De brandhaartjes in het nest kunnen jaren later nog voor klachten zorgen. Ziet u nesten of rupsen in gemeentebomen? Meld dit bij de gemeente.

Melden eikenprocessierups

Aanpak

De gemeente bestrijdt de eikenprocessierupsen op plekken waar veel mensen komen. Het streven is om nesten in gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom te verwijderen. Buiten de bebouwde kom geldt dat voor de nesten in bomen langs veelgebruikte fietsroutes en drukbezochte locaties. In minder drukbezochte gebieden waarschuwen we u door middel van de linten voor de nesten. 

Werkwijze

Gemeente Smallingerland bestrijdt de eikenprocessierups preventief op biologische wijze. Een aannemer in opdracht van de gemeente besproeit de eikenbomen in de avonduren of 's nachts met hele kleine wormen: nematoden. Deze wormpjes besmetten de jonge rupsen waardoor deze sterven. Ongeveer na de eerste bestrijdingsronde wordt de behandeling herhaald. Het besproeien gebeurt na zonsondergang omdat de wormpjes niet goed tegen zonlicht kunnen. Ook moeten de weersomstandigheden gunstig zijn. 

Deze biologische en natuurvriendelijke manier om eikenprocessierupsen te bestrijden heeft vorig jaar goede resultaten geboekt en wordt daarom voortgezet. De gemeente hoopt dat hierdoor 90 procent van de plaag bij de behandelde eikenbomen bestreden wordt.

Als u een nest heeft gevonden

  • Kom niet in de buurt van een boom waar de eikenprocessierups is aangetroffen. Blijf, zeker bij wind, op voldoende afstand
  • Treft u de eikenprocessierupsen aan in gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom, langs een wandel- en fietsroute buiten de bebouwde kom of direct nabij uw woonerf? Geef dit door aan de gemeente
  • Onze collega's van de buitendienst gaan langs bij de gemelde locaties
  • Betreft het de eikenprocessierups en staat de boom op gemeentelijke grond dan zorgen we voor ruiming. Bij een hoge plaagdruk kan het enige weken duren voordat de rupsen zijn verwijderd
  • Als blijkt dat het om een andere soort rups gaat, krijgt de melder daarvan bericht

Nesten in bomen particulieren

  • Bij bomen in privé eigendom is de eigenaar zelf verantwoordelijk voor de maatregelen tegen overlast
  • Wij adviseren om niet zelf te bestrijden maar een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen. Onjuiste bestrijding kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten door verkeerd gebruik van bestrijdingsmiddelen of contact met de brandharen. Ook kan de overlast verergeren wanneer de nesten worden weggebrand
  • De kosten van het opruimen zijn in dit geval voor eigen rekening

Overlast voor mens en dier

Mensen die in aanraking komen met de zogenoemde 'brandharen' van de rups kunnen gezondheidsklachten krijgen zoals jeuk, rode of geïrriteerde ogen, huiduitslag of luchtwegklachten. Ook voor dieren zijn er gezondheidsrisico’s. Vee kan hinder ondervinden na het grazen onder de aangetaste bomen of wanneer dit gras als hooi wordt gevoerd. Honden en andere huisdieren kunnen door het happen in afgevallen rupsennesten ernstig letsel aan het mondslijmvlies krijgen. 

De gemeente controleert eikenbomen elk jaar

De gemeente controleert elk jaar in welke bomen larven van de eikenprocessierups zitten. Naast deze bestrijdingswijze zullen de overige nesten in de gemeente Smallingerland vanaf juni/juli verwijderd worden met een speciale stofzuiger, door gespecialiseerde bedrijven.

Meer informatie