Zienswijze indienen

Niet eens met een besluit dat de gemeente gaat nemen? Soms kunt u hier uw mening over geven. Die mening heet zienswijze. De gemeente houdt rekening met ingediende zienswijzen. Dat betekent niet altijd dat we uw zienswijze altijd overnemen.

Zienswijze indienen

Handig om te weten

  • Uw zienswijze inbrengen over een voorgenomen besluit? In de kennisgeving over het ontwerpbesluit leest u of en hoe u een zienswijze indient. Liever uw zienswijze per brief sturen? Gemeente Smallingerland, t.a.v. het College van burgemeester en wethouders.
  • Bij bepaalde besluiten stuurt de gemeente een brief waarin ze haar plannen uitlegt. De gemeente stuurt deze brief naar de aanvrager en andere belanghebbenden. Ontvangt u zo'n brief? Dan mag u uw zienswijze indienen. Hoe u dat doet, staat in de brief.
  • Zienswijze ingediend, maar niet eens met het uiteindelijke besluit? Maak dan bezwaar. Soms kunt u beroep instellen. Als dat zo is, staat dat vermeld onderaan het besluit.