Woo-verzoek indienen

Als u meer informatie wilt hebben over het beleid van de gemeente en de uitvoering, dan kunt u de gemeente vragen om die informatie openbaar te maken. Dit staat in de Wet open overheid (Woo). Een vraag om informatie noemen we een Woo-verzoek. De Woo is de vervanger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Digitaal een Woo-verzoek versturen

Woo-verzoek mag ook per post

Een verzoek Wet open overheid mag u ook schriftelijk doen. Richt uw verzoek aan de gemeente Smallingerland, het College van burgemeester en wethouders, postbus 10.000, 9200 HA Drachten.

Inhoud van uw verzoek

Vermeld in uw Woo-verzoek altijd:

  • dat het om een Woo-verzoek gaat
  • welke documenten u wilt inzien en over welke periode
  • hoe u de informatie wilt ontvangen
  • uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres

Besluit

De gemeente neemt zo snel mogelijk een besluit over uw Woo-verzoek. Dat duurt minimaal 4 weken. Als het langer duurt, laten we dat weten. Wordt uw verzoek goedgekeurd, dan krijgt u de documenten met de informatie die u vraagt. Wij zijn niet verplicht om overzichten of samenvattingen van informatie voor u te maken.

Woo-verzoek soms niet nodig

De Woo geldt niet voor informatie die al openbaar is. Veel informatie binnen de gemeente is al openbaar. Die informatie kunt u zelf opzoeken. Collegebesluiten en raadsstukken vindt u terug op Notubiz. Aangevraagde en verleende vergunningen publiceren wij op officielebekendmakingen.nl en in weekblad Actief.

Niet alle informatie openbaar

Wij mogen geen informatie openbaar maken als:

  • daardoor onze economische of financiële belangen in gevaar komen;
  • er vertrouwelijke gegevens in staan;
  • wij niet goed meer kunnen inspecteren, controleren of toezicht houden;
  • de privacy van personen in gevaar komt;
  • de veiligheid van personen of bedrijven in gevaar komt;
  • ons goed functioneren of dat van een andere bestuursorganen in gevaar komt.

Informatie inzien

Wij sturen de informatie het liefst digitaal. U kunt de informatie ook op het gemeentehuis inzien. Het digitaal toesturen of inzien van de informatie is gratis. 

Ingediende verzoeken

Meer informatie en contact

Heeft u vragen of twijfelt u over de openbaarheid van informatie? Neem gerust contact met ons op. Bel naar 0512-581234 of mail naar gemeente@smallingerland.nl