Gemeente in gebreke stellen

Reageert de gemeente te laat op uw aanvraag of bezwaar? U kunt de gemeente in gebreke stellen. Is er 2 weken daarna nog geen beslissing? Dan kunt u een vergoeding (dwangsom) krijgen.

Gemeente in gebreke stellen

Handig om te weten

  • Stuur uw ingebrekestelling naar gemeente Smallingerland, t.a.v. het College van burgemeester en wethouders, postbus 10.000, 9200 HA Drachten.
  • In ontvangstbevestigingen en andere brieven geeft de gemeente aan wanneer u een beslissing krijgt. Meestal is daar een wettelijke termijn voor. Is die er niet, dan geldt een ‘redelijke termijn’. Wat redelijk is, hangt af van het soort beslissing. Dat kan een paar dagen, weken of maanden zijn.
  • In de volgende gevallen kunt u een vergoeding eisen als de gemeente te laat beslist over uw aanvraag of bezwaar:
  • U hebt een schriftelijke ingebrekestelling ingediend.
  • U hebt de ingebrekestelling ingediend nadat de beslistermijn was verlopen.
  • Uw aanvraag of bezwaarschrift was niet al bij voorbaat niet-ontvankelijk of ongegrond.
  • U bent belanghebbende.