Gemeente aansprakelijk stellen

Heeft u schade opgelopen door schuld van de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

Aansprakelijk stellen

Wat heeft u nodig?

  • Bewijs van de opgelopen schade, bijvoorbeeld foto’s, een aanschafbon of een rekening en eventueel een schaderapport.
  • Eventuele ondertekende getuigenverklaring(en) als er getuigen zijn.
  • Verklaring van het voorval, bijvoorbeeld een proces-verbaal bij verkeersongelukken, een schadenota van de verzekering of informatie over de opgelopen letselschade.

Handig om te weten

  • Onderbouw uw schadeclaim zo volledig mogelijk en stuur alle bewijzen die u heeft mee.
  • Wij zullen uw aansprakelijkstelling zo spoedig mogelijk afhandelen, of we sturen het door naar onze verzekering die de aansprakelijkstelling verder afhandelt.