Minimaregelingen

Minimaregelingen is een verzamelnaam voor regelingen voor mensen met een laag inkomen. Denk hierbij aan de bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag, individuele studietoeslag, AV Frieso zorgverzekering, kindregeling en het Sportfonds Smallingerland.

Deze regelingen kunnen een aantal kosten voor u vergoeden. Dit kan wanneer uw (gezins)inkomen en vermogen lager is dan de normen (regels) die hiervoor zijn afgesproken. 

Budgetgids

Meer informatie over de normen en vermogensgrenzen vindt u in de Budgetgids.

Download Budgetgids

Kijk waar u recht op hebt

Er zijn in Nederland en binnen de gemeente Smallingerland veel regelingen en toeslagen, maar hoe weet u nu waar u recht op hebt? 

Op de website datgeldtvoormij.nl kunt u bekijken welke toeslagen en/of regelingen u aan kunt vragen. Meer informatie vindt bij Hulp bij financiële vragen.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is er als u bijzondere noodzakelijke kosten heeft die u niet kunt betalen en nergens anders vergoed kunt krijgen. Bijvoorbeeld advocaatkosten, kosten bewindvoering of bijzondere reiskosten. 

Ook als uw inkomen hoger is dan 115% van de bijstandsnorm die voor u geldt, kunt u misschien in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) bijzondere bijstand. Lever de aanvraag in vóórdat u de kosten gaat maken. Wij kijken graag samen met u of de kosten (deels) vergoed kunnen worden.

Aanvragen bijzonder bijstand

U kunt de bijzondere bijstand digitaal of schriftelijk aanvragen.

Digitaal aanvragen bijzondere bijstand 

Wilt u dit liever schriftelijk aanvragen? Dat kan via het aanvraagformulier (pdf 159kB). U kunt het formulier uitprinten of ophalen bij de balie van het gemeentehuis. U kunt het formulier met alle bijlages inleveren bij de balie van het gemeentehuis of opsturen naar: Antwoordnummer 73, 9200 VB Drachten. Er hoeft geen postzegel op de envelop.

Hulp bij aanvragen

Lukt het u niet zelf de aanvraag te doen? Dan kunt u voor hulp terecht bij Bibliotheek Drachten. De Bibliotheek heeft een formulierenspreekuur. Tijdens dit spreekuur, vullen ze samen met u het formulier in.

U kunt hiervoor een afspraak maken aan de balie van de Bibliotheek. U vindt de bibliotheek aan Museumplein 1 in Drachten. U kunt ook bellen met telefoonnummer: 0512 512 680.

Individuele inkomenstoeslag (IKT)

Had u de afgelopen drie jaar gemiddeld een inkomen tot 115% van de bijstandsnorm? En bent u en uw partner tussen de 21 en pensioengerechtigde leeftijd? Dan kunt u één keer per 12 maanden een individuele inkomenstoeslag aanvragen. Deze toeslag mag u overal voor gebruiken. U wordt niet gekort op uw uitkering en de toeslag wordt niet gezien als inkomen. 

Let op: Ontving u in de afgelopen 3 jaar studiefinanciering, dan komt u niet voor deze regeling in aanmerking.

Hoogte individuele inkomenstoeslag

 • Alleenstaande € 375
 • Alleenstaande ouder € 375
 • Gehuwden / samenwonenden € 450

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden en heeft u geen bericht van ons ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Aanvragen

U kunt de Individuele inkomenstoeslag (IKT) digitaal en schriftelijk aanvragen:

Digitale aanvraag IKT

Wilt u dit liever schriftelijk aanvragen? Dat kan via het aanvraagformulier (pdf 116kB). U kunt het formulier uitprinten of ophalen bij de balie van het gemeentehuis. U kunt het formulier met alle bijlages inleveren bij de balie van het gemeentehuis of opsturen naar: Antwoordnummer 73, 9200 VB Drachten. Er hoeft geen postzegel op de envelop.

Hulp bij aanvragen

Lukt het u niet zelf de aanvraag te doen? Dan kunt u voor hulp terecht bij Bibliotheek Drachten. De Bibliotheek heeft een formulierenspreekuur. Tijdens dit spreekuur, vullen ze samen met u het formulier in.

U kunt hiervoor een afspraak maken aan de balie van de Bibliotheek. U vindt de bibliotheek aan Museumplein 1 in Drachten. U kunt ook bellen met telefoonnummer: 0512 512 680.

Individuele studietoeslag

Als u studeert en door een beperking niet kunt bijverdienen, dan kunt u een individuele studietoeslag krijgen. Het bedrag is afhankelijk van uw leeftijd. 

Voorwaarden

Om een individuele studietoeslag te krijgen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U volgt een opleiding waarvoor u studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten ontvangt;
 • U heeft een medische beperking waardoor u naast uw studie niet kunt werken;
 • U heeft geen recht op een uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong-uitkering).
   
Leeftijd Bedrag
21 jaar en ouder € 352,80
20 jaar € 282,23
19 jaar € 211,67
18 jaar € 176,40
17 jaar € 139,35
16 jaar € 121,71
15 jaar € 105,84

Wat verder belangrijk is

 • Als wij niet genoeg gegevens hebben om te kunnen beslissen of u naast uw studie niet kunt werken door een blijvende beperking, zullen wij een medisch advies opvragen. Hierover nemen wij contact met u op.
 • We kijken alleen naar uw eigen situatie. Als u een partner heeft, dan kijken wij niet naar het (eventuele) inkomen van uw partner.
 • U ontvangt studietoeslag zolang u voldoet aan de voorwaarden. 
 • Een stagevergoeding tot € 211,67 per maand heeft geen invloed op uw studietoeslag. Ontvangt u meer dan € 211,67 per maand stagevergoeding? Dan halen wij het meerdere van uw studietoeslag af.  
 • Als uw situatie wijzigt, bijvoorbeeld wanneer u geslaagd bent of stopt met de studie, vragen wij u dit direct aan ons door te geven. Zo voorkomt u dat u de toeslag moet terugbetalen.

Individuele studietoeslag aanvragen

Individuele studietoeslag aanvragen

Wilt u dit liever schriftelijk aanvragen? Dat kan via het aanvraagformulier. U kunt het formulier printen of ophalen bij de balie van het gemeentehuis. U kunt het formulier met alle bijlages inleveren bij de balie van het gemeentehuis of opsturen naar: Antwoordnummer 73, 9200 VB DRACHTEN. Er hoeft geen postzegel op de envelop.

Hulp bij aanvragen

Lukt het u niet zelf de aanvraag te doen? Dan kunt u voor hulp terecht bij Bibliotheek Drachten. De Bibliotheek heeft een formulierenspreekuur. U kunt hiervoor een afspraak maken aan de balie van de Bibliotheek.

U vindt de bibliotheek aan Museumplein 1 in Drachten. U kunt ook bellen met telefoonnummer: 0512 512 680.

AV Frieso zorgverzekering

Heeft u een laag inkomen en wilt u toch een uitgebreide zorgverzekering? Maak dan gebruik van de AV Frieso Compleet zorgverzekering van de Friesland Zorgverzekeraar. Deze collectieve verzekering is vooral geschikt als u veel zorgkosten heeft.

Heeft u weinig zorgkosten, dan is een andere verzekering misschien beter. U kunt alle zorgverzekeringen met elkaar vergelijken op datgeldtvoormij.nl.

Voorwaarden

U kunt de AV Frieso Compleet verzekering afsluiten als:

 • Uw inkomen lager is dan 115% van de bijstandsnorm;
 • Uw vermogen lager is dan de vermogensgrens;
 • U geen achterstand heeft in de betaling van uw maandelijkse zorgpremie;
 • U al verzekerd bent bij De Friesland Zorgverzekeraar.

Overstappen naar De Friesland

Wanneer u wel een AV Frieso wilt afsluiten maar nog bij een andere zorgverzekeraar verzekerd bent dan moet u eerst overstappen naar De Friesland Zorgverzekeraar. Overstappen of een aanvullende zorgverzekering afsluiten kan tot 1 februari van het nieuwe jaar. Dit kan wanneer u voor 31 december uw oude zorgverzekering opzegt. Wanneer u overstapt voor 31 december dan zegt de nieuwe zorgverzekering automatisch de oude zorgverzekering op. 

Goed verzekerd

Dankzij een bijdrage van de gemeente en een korting van De Friesland Zorgverzekeraar bent u goed verzekerd. Naast de basisverzekering krijgt u bijvoorbeeld een vergoeding voor:

 • Eigen bijdrage Wmo; 
 • Tandartskosten vanaf 18 jaar;
 • Orthodontie tot 18 jaar;
 • Fysiotherapie;
 • Vergoeding voor een bril.

Maandelijkse premie, medische keuring en eigen risico

In 2024 is de maandelijkse premie voor de AV Frieso € 167,65 per maand. Er is geen medische keuring nodig om deze verzekering af te sluiten. U kunt het eigen risico in termijnen betalen. 

Meer informatie vindt u op de website van zorgverzekeraar De Friesland

Aanvragen

AV Frieso Compleet aanvragen

Wilt u dit liever schriftelijk aanvragen? Dat kan via het aanvraagformulier. U kunt het formulier uitprinten of ophalen bij de balie van het gemeentehuis. U kunt het formulier met alle bijlages inleveren bij de balie van het gemeentehuis of opsturen naar: Antwoordnummer 73, 9200 VB Drachten. Er hoeft geen postzegel op de envelop.

Hulp bij aanvragen

Lukt het u niet zelf de aanvraag te doen? Dan kunt u voor hulp terecht bij bijvoorbeeld Bibliotheek Drachten. De Bibliotheek heeft een formulierenspreekuurTijdens dit spreekuur, vullen ze samen met u het formulier in.

U kunt een afspraak maken aan de balie van de bibliotheek op het Museumplein 1 in Drachten. U kunt ook bellen met telefoonnummer: 0512 512 680.

Energietoeslag 2023 aanvragen

De energietoeslag is een tegemoetkoming voor de extra energiekosten in 2023. U kunt de energietoeslag digitaal aanvragen. Dit kan tot en met 31 augustus 2024. Hoe u dat kunt doen leest u op deze pagina.

Voorwaarden

Op deze pagina leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen om de Energietoeslag 2023 te kunnen ontvangen. Ook leest u aan wie wij de energietoeslag 2023 automatisch hebben uitbetaald.

Wanneer komt u in aanmerking voor energietoeslag?

 • U woont in de gemeente Smallingerland;
 • U woont in een zelfstandige ruimte;
 • U bent de hoofdbewoner;
 • U bent 21 jaar of ouder;
 • Uw inkomen is niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm (zie tabel hieronder);
 • U vermogen is niet hoger dan de vermogensvrijlating (zie tabel hieronder);
 • Niemand anders in uw huishouden heeft de energietoeslag gekregen.

U heeft geen recht op Energietoeslag 2023 als u:

 • Student bent;
 • Jonger bent dan 21 jaar en noodzakelijk uitwonend bent
 • In een inrichting verblijft;
 • U geen vaste woon/verblijfplaats heeft.

Tegemoetkoming energiekosten 2023 voor studenten

Studenten krijgen geen Energietoeslag 2023. Dit is door de Rijksoverheid besloten. Studenten komen misschien wel in aanmerking voor een tegemoetkoming in de energiekosten. De tegemoetkoming voor studenten is een eenmalig bedrag van € 400,-

Ben je student? Dan kom je in aanmerking voor de tegemoetkoming als je:

 • uitwonend bent en;
 • een basisbeurs en aanvullende beurs hebt, of;
 • in de leenfase zit en in de laatste maand voor de start van de leenfase een aanvullende beurs had.

Voldoe je aan deze voorwaarden? Dan krijg je vanzelf bericht van DUO. Vanaf januari 2024 is de tegemoetkoming automatisch door DUO uitgekeerd.

Jonger dan 21 jaar, noodzakelijk uitwonend

Jongeren onder de 21 jaar krijgen geen Energietoeslag 2023. Dit is door de Rijksoverheid besloten.

Ben je jonger dan 21 jaar, maar noodzakelijk uitwonend? En kom je in de problemen door de hoge energielasten? Neem dan contact op met jouw consulent bij de gemeente. Er wordt samen met jou naar een passende oplossing gezocht.

Hoogte van de Energietoeslag 2023

De hoogte van de eenmalige Energietoeslag is € 1.300,-.

Tabel inkomens- en vermogensgrenzen 2023

In deze tabel vindt u de inkomens- en vermogensgrens naar leeftijd en woonsituatie die voor de energietoeslag wordt aangehouden. De inkomensgrens is 120% van de bijstandsnorm. De bedragen zijn netto en inclusief vakantiegeld.

  Inkomensgrens Vermogensgrens
Vanaf 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd    
Alleenstaand € 1.460,- € 7.605,-
Alleenstaande ouder (met minderjarige kinderen) € 1.460,- € 7.605,-
Gehuwd, partnerschap of samenwonend € 2.086,- € 15.210,-
     
Pensioengerechtigde leeftijd    
Alleenstaand € 1.629,- € 7.605,-
Gehuwd, partnerschap of samenwonend € 2.212,- € 15.210,-

Automatische uitbetaling Energietoeslag 2023

Aan bepaalde inwoners hebben wij de energietoeslag 2023 in oktober en november 2023 automatisch uitbetaald. Van de mensen aan wie wij de energietoeslag 2023 automatisch hebben uitbetaald zijn gegevens zoals inkomen en het totale vermogen bekend. Daarnaast voldoen zij aan minstens één van de volgende voorwaarden:

 • U ontvangt een bijstandsuitkering van ons;
 • U bent via ons voor de zorg collectief verzekerd (AV Frieso);
 • U heeft kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen.

Ontvangt u geen bijstandsuitkering van ons en heeft u geen collectieve zorgverzekering maar heeft u in 2022 wel de energietoeslag 2022 ontvangen? Dan kan het zijn dat wij de energietoeslag 2023 ook automatisch aan u hebben uitbetaald. Wij hebben gecontroleerd of u ook dit jaar weer aan de voorwaarden voldoet. 

Valt u onder deze groep en voldoet u aan de voorwaarden voor het recht op energietoeslag 2023? Dan heeft u als het goed is de Energietoeslag inmiddels ontvangen. Wij hebben op woensdag 29 november 2023 de laatste automatische betalingen gedaan.

Energietoeslag 2023 aanvragen

Heeft u geen Energietoeslag 2023 van ons ontvangen, en denkt u hier wel recht op te hebben? Dan kunt u deze digitaal aanvragen Hiervoor heeft u DigiD nodig. 

Energietoeslag aanvragen (DigiD)

Hulp bij aanvragen

Lukt het u niet zelf de aanvraag te doen? Dan kunt u voor hulp terecht bij Bibliotheek Drachten. De Bibliotheek heeft een formulierenspreekuurTijdens dit spreekuur, vullen ze samen met u het formulier in.

U kunt een afspraak maken aan de balie van de bibliotheek op het Museumplein 1 in Drachten. U kunt ook bellen met telefoonnummer: 0512 512 680.

Kindregeling

De kindregeling is er om alle kinderen mee te kunnen laten doen. Ook als ouders dit zelf niet kunnen betalen. Als u een inkomen heeft tot 120% van de bijstandsnorm, kunt u een aanvraag doen voor bijvoorbeeld zwemlessen, schoolreisjes, schoolspullen, contributie voor een sport- of muziekvereniging en sportattributen voor uw kind van 0 tot 18 jaar. 

Iedere aanvraag voor het vergoeden van kosten moet u van te voren aanvragen. Een medewerker van 'Samen voor alle Kinderen' neemt contact met u op. 

Aanvragen Kindregeling

Sportfonds Smallingerland

Sportfonds Smallingerland is voor alle inwoners van de gemeente Smallingerland vanaf 18 jaar die willen sporten, maar dit niet zelf kunnen betalen. Het lidmaatschap bij een sportvereniging wordt vanuit het Sportfonds vergoed.

Aanvragen Sportfonds

Kwijtschelding belastingen

Soms hoeft u met een inkomen op bijstandsniveau bepaalde gemeentelijke belastingen niet te betalen. Misschien komt u in aanmerking voor kwijtschelding.

Kwijtschelding aanvragen

Hulp bij financiële vragen

U kunt op verschillende plekken hulp krijgen wanneer u financiële vragen heeft. 

De Bibliotheek

In de bibliotheek kunt u terecht met vragen over de digitale overheid, het invullen van formulieren en het doen van belastingaangifte. Hiervoor organiseert de bibliotheek verschillende spreekuren en cursussen. De hulp van de bibliotheek is gratis. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van Bibliotheek Drachten.

Humanitas Thuisadministratie 

Humanitas Thuisadministratie houdt iedere dinsdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur een inloopspreekuur voor inwoners van Smallingerland met een laag inkomen. Het gratis inloopspreekuur vindt plaats in de Warme Huiskamer in het gebouw van het Leger des Heils, aan de Stationsweg 112 te Drachten. 

U kunt bij het inloopspreekuur terecht met al uw vragen over ontvangen formulieren of met een verzoek om hulp bij het aanvragen van een uitkering, kwijtschelding, toeslagen etc. Het is niet nodig vooraf een afspraak te maken. 

Geldzaken

Team Geldzaken van Carins helpt mensen met allemaal zaken rondom geld. Team Geldzaken is er ook voor informatie, advies, bemiddeling en hulp bij het aanvragen van regelingen, hulpmiddelen, een dienst of zorg. Dit doen ze samen met verschillende andere organisaties op het gebied van welzijn, armoede en schulden. Meer informatie over Team Geldzaken vindt u op de website van Carins.

Controleer het zelf

Als inwoner van onze gemeente kunt u direct de toeslagen en regelingen aanvragen waar u recht op heeft. Ontdek het zelf en anoniem.

Wilt u weten op welke regelingen en toeslagen u recht hebt? Doe de check via datgeldtvoormij.nl. Via datgeldtvoormij.nl weet u welke toeslagen en/of regelingen er voor u zijn. Ook bekijkt u hier gelijk of u wel het best passende energiecontract en zorgverzekering heeft. Hierdoor kunt u elk jaar tot wel €600,- besparen. Maar misschien nog wel belangrijker: er is weer rust en overzicht omdat de geldzaken op orde zijn.

Controleer het zelf

Liever een persoonlijk gesprek? Via datgeldtvoormij.nl kunt u ook een gratis adviesgesprek aanvragen. Een medewerker van bijvoorbeeld  M.O.S. Wegwijzers, Humanitas, Schuldhulpmaatje laat u tijdens dit gesprek zien waar u recht op heeft en hoe u geld kunt besparen. Het gesprek is vrijblijvend, gratis en vertrouwelijk. De gegevens worden alleen gebruikt om te kijken waar u recht op hebt.