Erkennen van een kind

Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Bij de geboorte heeft uw kind wettelijk gezien alleen een moeder. Wilt u als partner het kind erkennen? Kom langs bij de gemeente.

Wat kost het?

Geen kosten

Wat neemt u mee?

 • Een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart van u en de moeder.
 • Zorg dat de moeder aanwezig is bij de erkenning van het eerste en ook het volgende kind.
 • Is uw kind ouder dan 12 jaar? Neem een geldig paspoort of identiteitskaart van het kind mee. Het kind geeft ook toestemming.

Handig om te weten

Door een kind te erkennen neemt u het wettelijk ouderschap op u. U hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn. Dit betekent:

 • Uw kind krijgt wederzijds erfrecht.
 • Er ontstaat een onderhoudsplicht tussen u en uw kind.
 • Uw kind kan uw achternaam krijgen.

Erkennen voor de geboorte

 • U erkent het kind tijdens de zwangerschap. Dit heet officieel ‘erkenning van de ongeboren vrucht’.
 • Vanaf de geboorte bent u de wettelijke ouder.
 • Kiest u bij de erkenning voor uw achternaam? Dan heeft uw kind deze naam vanaf de geboorte. De kinderen die u beiden hierna krijgt, hebben automatisch dezelfde achternaam. Kiest u niet? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder.

Erkennen bij of na de geboorte

 • Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte als er nog geen 2 ouders in de geboorteakte van het kind staan.
 • Bij kinderen tot 16 jaar geeft de moeder schriftelijk toestemming.
 • Kinderen vanaf 12 jaar geven ook schriftelijke toestemming.
 • Kinderen vanaf 16 jaar komen persoonlijk mee.

Ouderlijk gezag

Door erkenning heeft u niet automatisch het ouderlijk gezag over een kind. Dit vraagt u aan bij de rechtbank.

Voorwaarden om kind te erkennen

Voor het erkennen van een kind gelden de volgende regels:

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U heeft toestemming nodig van de moeder.
 • Is het kind 12 jaar? Dan heeft u schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder. Na 16 jaar heeft u alleen toestemming van het kind nodig.
 • Mag u niet met de moeder trouwen? Bijvoorbeeld omdat u een bloedverwant van de moeder bent? Dan kunt u een kind niet erkennen.
 • Er mogen niet al 2 ouders zijn. Is het kind bijvoorbeeld geadopteerd door de vrouwelijke partner van de moeder? Dan kan de biologische vader het kind niet meer erkennen.
 • Staat u onder curatele op grond van uw lichamelijke of geestelijke toestand? Vraag dan toestemming van de kantonrechter.

Kind erkennen door buitenlandse man of vrouw

Wilt u een kind erkennen maar heeft u bijvoorbeeld een andere of dubbele nationaliteit? Onderzoek welk recht op u van toepassing is. Meestal is ook toestemming van de moeder nodig is. Vraag informatie of advies bij de gemeente of een juridisch deskundige.

Buitenlands kind erkennen

Wilt u een buitenlands kind erkennen? Dit kan gevolgen hebben voor de nationaliteit van het kind. Dit hangt af van de leeftijd van het kind. Neem hierover contact met ons op.